fbpx

ปี 2020 อาชีพไหนรุ่ง VS อาชีพไหนร่วง

 ปี 2020 อาชีพไหนรุ่ง VS อาชีพไหนร่วง

น้อง ๆ สงสัยกันไหมว่าในแต่ละปีนั้นจะมีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้น ซึ่งเป็นอาชีพที่น้อง ๆ อาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อน เนื่องจากมีการปรับตัวทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อการทำงาน อาชีพใหม่ ๆ จึงเกิดขึ้นมากมาย และในปี 2020 นี้ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตมากขึ้น จะมีอาชีพไหนบ้างที่ความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อน และจะมีอาชีพไหนบ้างที่ความต้องการของตลาดลดลง ลองมาดูกันเลย!

อาชีพดาวรุ่งพุ่งแรง

คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค, สำนักงาน, รหัส

 1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ / โปรแกรมเมอร์ เป็นผู้ออกแบบพัฒนาระบบโปรแกรมที่ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน เนื่องจากในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพล ทำให้ตลาดมีความต้องการนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมเมอร์ที่มีความสามารถมากขึ้น
 2. Youtuber เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มาแรงอย่างต่อเนื่อง การคิด Content ที่น่าสนใจจะช่วยให้มีผู้ติดตามมากขึ้น และยังสามารถสร้างรายได้ได้มากเลยทีเดียว
 3. ที่ปรึกษาในด้านสุขภาพ สังคมของเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมที่มีผู้สูงอายุจำนวนมาก ทำให้การให้คำปรึกษาเรื่องของสุขภาพจึงเป็นเรื่องจำเป็น และนอกจากนี้ คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เริ่มหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ทำให้อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กำลังได้รับความนิยม
 4. นักวิเคราะห์ข้อมูล มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทั่วไปของลูกค้า และนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการเอาข้อมูลใหญ่มาแปลงเป็นข้อมูลย่อย ให้มีความเข้าใจง่ายและรับรู้พฤติกรรมของผู้ใช้งาน ให้ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรมากที่สุด
 5. นวัตกร ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ทำให้การคิดค้นนวัตกรรมกำลังเป็นที่ต้องการ เป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต หรือช่วยลดเวลาในการทำงานมากขึ้น ทำให้องค์กรต่าง ๆ เริ่มหาต้องการทีมที่จะนำมาพัฒนานวัตกรรม
 6. เชฟ คนทำอาหาร อาหารเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อมนุษย์ ไม่ว่ายุคไหน ๆ ความต้องการของอาชีพนี้ก็แทบจะไม่ลดลงเลย และปัจจุบันการทำธุรกิจด้านอาหารก็มีความเปิดกว้างมากขึ้น ทำให้อาชีพนี้ก็ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด
 7. นักจิตวิทยา จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย ทำให้สภาพจิตใจของผู้คนเริ่มถดถอย จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีมากขึ้น การให้คำปรึกษาเฉพาะทางจึงเป็นเรื่องสำคัญ ผู้คนเริ่มเข้าใจหน้าที่ของนักจิตวิทยา และเปิดใจมากขึ้น ทำให้อาชีพนี้มีความจำเป็นมากในปัจจุบัน
 8. พนักงานส่งสินค้า จะเห็นว่าด้วยบริการด้านอี-คอมเมิร์ซ ที่ทำธุรกิจผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีมากขึ้น การสั่งสินค้าต่าง ๆ ผ่าน Application เริ่มเปิดกว้าง ทำให้ความต้องการแรงงานในการส่งสินค้าตามบ้านเรือนมีมากขึ้น เพื่อรักษาคุณภาพของระยะเวลาในการส่งสินค้าให้ถึงบ้านของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว

อาชีพที่มีความต้องการลดลง

ยก, คลังสินค้า, เครื่อง, คนงาน

 1. แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเทคโนโลยีที่เข้ามามีผลต่อการลดจำนวนแรงงานคนในการผลิตจำนวนมาก โรงงานส่วนใหญ่ในปัจจุบันเริ่มมีการหันมาใช้เครื่องจักร หรือหุ่นยนต์ในการควบคุมเพื่อลดต้นทุนในการผลิต และยังประหยัดเวลาได้มากกว่า จึงทำให้มีการลดแรงงานคนขึ้น
 2. คอลเซนเตอร์ ในด้านงานบริการ เริ่มมีการใช้เอไอ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า ปัญญาประดิษฐ์ เป็นโปรมแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาให้มีความฉลาดและสามารถคิดวิเคราะห์ได้ ทำให้สามารถตอบสนองต่อการทำงานของคอลเซนเตอร์ที่ช่วยแก้ปัญหาได้มากขึ้น
 3. พนักงานบัญชี / เสมียน ด้วยการทำงานที่เป็นระบบของงานบัญชี จึงเริ่มมีการลดจำนวนคนลง และใช้เอไอเข้ามาแทนมากขึ้น เพื่อลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์แต่ใช้โปรแกรมในการคำนวณแทน
 4. พนักงานธนาคาร น้อง ๆ จะเห็นว่าธนาคารเริ่มมีการปิดสาขาลง และเปิดเฉพาะสาขาหลัก ๆ ตามห้างสรรพสินค้าแทน เนื่องจากการพัฒนา Application ให้ตอบโจทย์กับการใช้งานของคนในยุคปัจจุบัน มีความสะดวก และประหยัดเวลามากขึ้น จึงทำให้พนักงานธนาคารเริ่มลดน้อยลง
 5. เซลล์ขายสินค้า เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ถูกแทนเข้ามาด้วยอี-คอมเมิร์ซ คือ การทำธุรกิจผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ และผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อผ่านการโทร หรือกดสั่งผ่านทาง Application ได้เลย
 6. พนักงานคิดเงินสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ เราจะเห็นว่าในซุปเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ ในห้างสรรพสินค้าเริ่มมีช่องให้ลูกค้าบริการตัวเองได้แล้ว โดยมีการจัดพื้นที่ให้ และการเขียนอธิบายการใช้บริการอย่างชัดเจน ทำให้เกิดการลดปริมาณพนักงานลง

น้อง ๆ อาจสังเกตได้ว่า อาชีพที่มีความต้องการลดลงส่วนใหญ่จะถูกหุ่นยนต์ หรือเอไอ เข้ามาแทนที่ เนื่องจากการทำงานเหล่านี้เป็นการทำงานที่ีระบบงานที่ชัดเจน และมีการคำนวณอย่างตรงไปตรงมาก เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึงต้นทุนของแรงงานคน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่มีทุน จึงเลือกที่จะจ้างให้นักพัฒนาหรือโปรแกรมเมอร์ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพ และมีความเสถียรในการทำงานมากกว่าแรงงานคนมาทดแทน ในส่วนของอาชีพที่ยังคงมีความต้องการ จะเห็นว่าเป็นอาชีพที่ต้องมีการคิดที่ซับซ้อน ทำงานได้หลากหลาย และต้องสามารถตัดสินใจให้เหมาะกับสถานการณ์ จึงทำให้หุ่นยนต์ และเอไอเข้ามาแทนได้ยากมากกว่านั่นเอง 

kat pari

pari

Related post