fbpx

โค้งสุดท้าย ทุน START UP คณะพยาบาล

 โค้งสุดท้าย ทุน START UP คณะพยาบาล

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความประสงค์เปิดรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาใน คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี

สวัสดิการนิสิต

 • ทุนค่าแรกเข้า 20,000 บาท
 • ทุนค่าครองชีพ 2,400 บาท/เดือน
 • ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • ทุนโรงพยาบาล

รายละเอียดหลักสูตร

 • หลักสูตร : ภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์)
 • ระยะเวลาจบหลักสูตร : 4 ปี
 • การกู้ยืม : สามารถกู้ยืม กยศ. ได้ 45,000 บาท
 • ค่าสมัคร : 500 บาท
 • ค่ารายงานตัว : 19,000 บาท

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 30/4/2020

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุตั้งแต่ 17 ขึ้นไป
 2. เพศชาย-หญิง
 3. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์ / สายศิลป์ )
 4. Gpax ไม่ต่ำกว่า 2.20
 5. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 6. สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมต่อการและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 7. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.
 8. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. BMI
 9. ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  (คุณสมบัตรครบได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

จำนวนทุน

 • 20 ทุน โควตาพิเศษ(รับตรงทั่วประเทศ)

วิธีการสมัคร

 1. ยื่น Portfolio และ สอบสัมภาษณ์วันสุดท้ายของการรับสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรง 1นิ้ว-นิ้วครึงได้ จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
 5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด

ให้ทุนโดย

 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ติดต่อสอบถาม

 • 064-949-2768 , 085-820-8833

Posterพยาบาลสายศิลป์-02 - Nampetch Yangchot

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs
เพจ >> LINKs
ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ทาง TCASter เป็นเพียงสื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมเท่านั้น
รายละเอียดกิจกรรมเป็นข้อความของทางผู้จัดกิจกรรม โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเข้าร่วม
 

Chill Chills

Chill Chills

Related post