fbpx

อธิบายละเอียดยิบ! วิธีการคำนวณคะแนนเต็ม 30,000 TCAS63 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 อธิบายละเอียดยิบ! วิธีการคำนวณคะแนนเต็ม 30,000 TCAS63 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวัสดีครับ! เพื่อนๆคงรู้กันไปแล้วนะครับว่า TCAS รอบ 3 จุฬาฯ นั้นเราสามารถเอาคะแนนมาคำนวณให้อยู่ในรูปแบบเต็ม 30,000 คะแนนได้ เอาไว้เปรียบเทียบกับคะแนนต่ำสุด – สูงสุดที่สอบติดที่ทางสถาบันประกาศออกมาตลอดหลายปี ใครที่ยังไม่รู้ว่ามันคิดยังไง ไม่ต้องกังวลไป วันนี้พี่ Buddy TCASter ขออาสาสอนวิธีคำนวณและเตือน 5 สิ่งที่ต้องระวังก่อนเลือก มีอะไรน่าสนใจบ้าง ติดตามได้ที่นี่เลยครับ

*ปี 2562 จุฬาฯ ยังไม่ประกาศ คะแนนต่ำสุด – สูงสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 3 เม.ย.63)


วิธีคำนวณคะแนนเต็ม 30,000 คะแนน

  • นำคะแนน GAT , PAT ของเรา คูณ ค่าน้ำหนัก
  • นำคะแนน 9 วิชาสามัญ ของเรา คูณ ค่าน้ำหนัก คูณ 3
  • *ค่าน้ำหนักของแต่ละคณะ/สาขาแตกต่างกัน ตามกำหนดของสถาบัน

5 สิ่งที่ควรระวังก่อนเลือกคณะ จุฬาฯ

1. GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) 6 ภาคเรียน ไม่คิดเป็นน้ำหนัก % ในการคัดเลือก แต่กำหนดเป็นขั้นต่ำ ต้องมีมากกว่ากำหนดถึงจะสมัครได้ ถึงแม้มีน้อยกว่าที่กำหนด 0.01 ก็สมัครไม่ได้

2. น้ำหนักคะแนน ที่แต่ละคณะ/สาขากำหนดเป็นส่วนที่เรานำไปคูณกับคะแนนของเรา ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป อย่าเข้าใจผิดนะครับ เพราะมันไม่ใช่คะแนนขั้นต่ำ

3. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่กำหนด ถ้าเรามีไม่ถึงเกณฑ์ อย่าสมัครเด็ดขาด ถึงแม้จะสมัครไปได้แต่ยังไงก็ไม่ผ่านการคัดเลือกอยู่ดีนะครับ วิธีคิดคะแนนขั้นต่ำก็ง่ายๆ นำคะแนนเต็มในวิชานั้น คูณกับ %ขั้นต่ำที่กำหนด เช่น คณะเศรษฐศาสตร์ กำหนดคะแนนขั้นต่ำในวิชา PAT1 ไว้คือ 25% แสดงว่าเราต้องมีคะแนน PAT1 มากกว่า 75 คะแนน (300 คูณ 25% = 75)

4. เกณฑ์คะแนนรวมขั้นต่ำทุกวิชา หมายถึงเพื่อนๆจะต้องมีผลคะแนนรวมในทุกวิชามากกว่าน้ำหนักที่คณะนั้นๆกำหนด เช่น คณะเศรษฐศาสตร์ที่กำหนดเกณฑ์คะแนนรวมขั้นต่ำทุกวิชาไว้ 50% นั่นหมายถึงผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนรวมมากกว่า 15,000 คะแนน (30,000 คูณ 50%) ขึ้นไปถึงจะสามารถสมัครได้ (วิธีคิดนำ 30,000 คูณกับน้ำหนัก % ที่กำหนด)

5. จำนวนรับ (แสดงปีกกา) หมายถึงจำนวนรับรวมในช่องที่อยู่ระหว่างปีกกา ไม่ใช่จำนวนรับในรหัสใดรหัสหนึ่ง


  • ข้อมูลการรับสมัคร TCAS63 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาฯ : คลิก
  • ขอบคุณข้อมูล : http://www.admissions.chula.ac.th/
  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 เม.ย.63
Chill Chills

Chill Chills

Related post