fbpx

คู่มือ TCAS63 ฉบับปรับปรุง! รับมือ COVID-19 ยกเลิกสอบสัมภาษณ์รอบ 3 และ 4

 คู่มือ TCAS63 ฉบับปรับปรุง! รับมือ COVID-19 ยกเลิกสอบสัมภาษณ์รอบ 3 และ 4

สวัสดีครับ! วันก่อน (10 มี.ค.63) ทาง ทปอ. ได้ประกาศปรับขั้นตอนในการคัดเลือก TCAS63 รอบ 2 – 4 (คลิก) เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ล่าสุดได้มีการปรับปรุงข้อมูลในคู่มือ TCAS63 โดยยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ในรอบ 3 และ 4 เปลี่ยนเป็นการยืนยันสิทธิ์ใน www.mytcas.com แทน (สำหรับผู้สมัครที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกและต้องการยืนยันสิทธิ์) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้จ้า

.

กำหนดการ TCAS63 รอบ 3 และ 4 เปลี่ยนแปลงดังนี้

  • ยืนยันสิทธิ์ใน mytcas.com รอบ 3 จะเปิดระบบ วันที่ 8 – 9 พ.ค.63
  • ยืนยันสิทธิ์ใน mytcas.com รอบ 4 จะเปิดระบบ วันที่ 29 – 30 พ.ค.63

(จากเดิมให้ยืนยันสิทธิ์ในวันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์)


กำหนดการคัดเลือก TCAS63 รอบ 3 และ 4

(ฉบับปรับปรุงใหม่ 14 มี.ค.63)


  • คู่มือ TCAS63 ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับผู้สมัคร (14 มีนาคม 2563) : คลิก
  • คู่มือ TCAS63 ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (16 มีนาคม 2563) : คลิก
  • ขอบคุณข้อมูล : ทปอ. (19 มีนาคม 2563)
Chill Chills

Chill Chills

Related post