fbpx

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

 ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ สื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสร้างเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความสามารถและสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อ “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์”

ประเภทการประกวด

 1. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ (มี 2 รุ่นการประกวด) คือ
  • รุ่นเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี)  
  • รุ่นประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา)
 2. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา)

กำหนดระยเวลา

 • หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 20 เมษายน 2563
 • ประกาศผลการตัดสิน ที่ 1 สิงหาคม 2563 ทาง www.nsm.or.th

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน

 • 20 เมษายน 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รุ่นเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี)  
 • รุ่นประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา)
 • สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา)

จัดโดย

 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs
เพจ >> LINKs
ขอบคุณข้อมูลจาก Contestwar
Chill Chills

Chill Chills

Related post