ค่ายธรณีวิทยากับเชฟรอน ครั้งที่ 11 (GeoScience Camp 11)

 ค่ายธรณีวิทยากับเชฟรอน ครั้งที่ 11 (GeoScience Camp 11)

กิจกรรมค่าย “The GeoScience Camp 11” (ค่ายธรณีวิทยากับเชฟรอน ครั้งที่ 11) จัดโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2563 ณ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนน้องๆ ชั้นม.5 และ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ที่มีความสนใจด้านธรณีวิทยาจากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายธรณีวิทยากับเชฟรอน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านธรณีวิทยาจากคณะอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยา ให้น้องๆ ได้เตรียมตัวเพื่อการศึกษาต่อ

วันที่ปิดรับสมัคร

  • 31 มีนาคม 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 22-25 พฤษภาคม 2563 (ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

  • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • กำลังจะขึ้น ม.5 – ม.6 สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป และมีเกรดเฉลี่ยรวมของวิชาวิทยาศาสตร์ 3.00 ขึ้นไป

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

  • ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย

  • บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดใบสมัครค่าย >> LINKs
เพจค่าย >> LINKs
ขอบคุณข้อมูลจาก 

Parichart

Related post