fbpx

เด็กดีต้องมีที่เรียน! มธ. เปิดรับโควตา โครงการรับ นร. พลเมืองจิตอาสา (รวม 84 ที่นั่ง) TCAS63

สวัสดีครับ! ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังเปิดรับสมัครเพื่อนๆ ที่เคยมีผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาใน/นอกโรงเรียนและมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม มีกำหนดเปิดรับใน TCAS63 รอบ 2 โควตา นี้ ส่วนรายละเอียดภาพรวมการรับสมัครมีดังนี้ครับ  • เปิดรับสมัคร 6 – 20 ก.พ.63
  • เปิดในหลายคณะ/สาขาวิชา รับรวมทุกสาขาวิชา 84 ที่นั่ง
  • ม.6 / เทียบเท่าและเด็กซิ่ว
  • ใช้ผลคะแนน GAT , O-NET หรืออื่นๆตามกำหนด
  • สมัครผ่าน https://www.tuadmissions.in.th
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 4441 – 79 ต่อ 1273
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
Chill Chills

Chill Chills

Related post