fbpx

สัตวแพทย์ภาคเอกชน

 สัตวแพทย์ภาคเอกชน

สัตวแพทย์ทำงานด้านนี้จะเป็นผู้ที่ใช้ความรู้ทางด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ของสัตว์เลี้ยง คลีนิก/โรงพยาบาลสัตว์อาจแบ่งเป็น ด้านสัตว์เล็ก เช่น สุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆและด้านสัตว์ใหญ่โดยจะมีหน้าที่ตรวจและรักษาโรค หรือแก้ไขความผิดปกติต่าง ๆ การทำศัลยกรรมตกแต่ง เช่น ตัดหู ตัดหาง ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง ตลอดจนการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ด้วย

หน้าที่หลักของสัตวแพทย์ในโรงพยาบาล คือ การดูแลเรื่องของอายุรกรรม (ตรวจหรือวินิจฉัยโรคหรือรักษาอาการเจ็บป่วย/บาดเจ็บทั่วไป) การผ่าตัดหรือใช้รังสีในการรักษา การฝังเข็ม การให้ยาให้กับสัตว์ การผ่าชันสูตรด้วย

สิ่งที่อาชีพนี้ต้องทำ

สัตวแพทย์จะทำงานในสถานที่ที่เหมือนกับคลินิกหรือโรงพยาบาลทั่วไป คือมีห้องรักษาสัตว์ที่มีเตียงตรวจและอุปกรณ์แต่สำหรับการรักษาก็ต้องออกทำงานนอกสถานที่ในกรณีที่ไม่สามารถนำสัตว์มาที่คลินิกได้ โดยในการตรวจอาจจะทำเป็นขั้นตอนคร่าว ๆ ได้ดังนี้

จะเริ่มต้นด้วยการคุยกับเจ้าของก่อนว่าลักษณะอาหารและพฤติกรรมของเขาเป็นอย่างไร ปัญหาที่เขาพามาวันนี้คืออะไร เพราะว่าสัตว์พูดไม่ได้ เราก็ต้องถามจากเจ้าของ จากคนเลี้ยงว่าวันนี้มีปัญหาอะไร ก็คือคุยและซักประวัติไปเรื่อย ๆ เหมือนนักสืบ
พอได้ข้อมูลคร่าว ๆ แล้วก็มาตรวจร่างกาย ในโรงเรียนแพทย์ก็จะสอนว่าตรวจร่างกายยังไง เราก็ตรวจตามนั้นให้ครบ มีการสังเกตอาการต่าง ๆ สำหรับสภาพการทำงานหรือสิ่งที่จะต้องเจอก็มีทั้งสุนัขและสัตว์ที่น่ารัก ๆ สภาพดี ๆ มาฉีดวัคซีนก็มี หรือจะเป็นสัตว์ที่ป่วยซึ่งก็แน่นอนว่าเลือดและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุจจาระ ปัสสาวะ อาเจียน หนอง ก็เป็นสิ่งที่เจอได้ทุกวัน

ที่มา:
แนวทางการประกอบอาชีพของสัตวแพทย์ ( http://vet.kku.ac.th/twork.htm )
สัตวแพทย์ ( https://www.a-chieve.org/information/detail/สัตวแพทย์/ )

Chill Chills

Chill Chills

Related post