fbpx

สรุปทุกประเด็น! แนวทางปรับ TCAS64-65 ก่อนทำประชาพิจารณ์ ที่ DEK ม.4–5 ควรอ่าน

 สรุปทุกประเด็น! แนวทางปรับ TCAS64-65 ก่อนทำประชาพิจารณ์ ที่ DEK ม.4–5 ควรอ่าน

สรุป 6 ประเด็นน่าสนใจ! แนวทางปรับ TCAS64-65
ก่อนทำประชาพิจารณ์ ที่ DEK ม.4–5 ควรอ่าน

.
1.) รวมรอบการสมัครคัดเลือก รอบ 3 และรอบ 4 เดิมเข้าด้วยกันเป็นรอบใหม่ชื่อว่า รอบ Combined Admission
อาจใช้เกณฑ์คัดเลือกของรอบ 3 และรอบ 4 เดิม จะมีการประกาศผลการคัดเลือก 2 ครั้ง เรียกตัวสำรองทดแทนผู้ที่สละสิทธิ์
.
2.) รอบ Combined Admission อาจเลือกสมัครสาขา/วิชาได้สูงสุด 6 หรือ 8 หรือ 10 อันดับ (ประเด็นในการทำประชาพิจารณ์) โดยสามารถสอบติดได้เพียงอันดับเดียวเท่านั้น
.
3.) รอบ Combined Admission จะมีการประกาศผลการคัดเลือก 2 ครั้ง การประกาศผลครั้งแรก ถ้าติดในอันดับ 1 ให้เลือกระหว่างยืนยันสิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ ถ้าเลือกไม่ใช้สิทธิ์จะสามารถสมัครรอบถัดไปได้และจะเกิดที่นั่งว่างขึ้น ซึ่งระบบจะประมวลผลครั้งที่ 2 เพื่อเรียกตัวสำรองต่อไป
.
4.) การสละสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ข้ามรอบ เมื่อกดยืนยันสิทธิ์รอบใดไป สามารถเปลี่ยนใจกดสละสิทธิ์ได้ในรอบนั้นเท่านั้น ยกเว้นรอบที่ 1 ถ้ากดยืนยันสิทธิ์ในรอบ 1 ไป สามารถสละสิทธิ์ในรอบ 1 หรือ 2 ได้ (ภายหลังประกาศผลคะแนนสอบของ สทศ.)
.
5.) อาจยุบรวมรอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ และรอบ 2 โควตาเข้าด้วยกัน เป็นรอบใหม่ชื่อ รอบ University โดยให้แต่ละสถาบันเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะผ่านการคัดเลือกในรูปแบบพอร์ตฟอลิโอหรือโควตาที่รับผิดชอบโดยสถาบันนั้นๆ สุดท้ายจะสามารถเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
.
6.) อีกประเด็นในการทำประชาพิจารณ์คือ อาจปรับช่วงเวลาเปิดรับสมัครรอบ 1 Portfolio เป็นช่วงเปิดเทอมต้นของ ม.6 , เปิดเทอมปลายของ ม.6 หรือต้นเดือนธันวาคมเหมือนเดิม
.
น้องๆ คุณครู ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ต้องการแสดงความคิดเห็น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมตามกำหนดจัดทำประชาพิจารณ์ของ ทปอ. ได้ที่นี่เลยครับ : https://bit.ly/39z4U05

.
ขอบคุณข้อมูล : mytcas.com (02 ม.ค.63)


Chill Chills

Chill Chills

Related post