fbpx

“สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” (พีไอเอ็ม) ทางเลือกของมหาวิทยาลัยยุคใหม่ที่ตอบโจทย์การทำงานจริง

 “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” (พีไอเอ็ม) ทางเลือกของมหาวิทยาลัยยุคใหม่ที่ตอบโจทย์การทำงานจริง

กระแสโลกที่เปลี่ยนไป เด็กยุคใหม่ต้องเลือกเรียนแบบไหนถึงตอบโจทย์โลกในยุคปัจจุบัน “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” ทางเลือกใหม่ของการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เปิดมิติแห่งการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียน Work-based Education เรียนทฤษฎีคว­บคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริง จบแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องตกงาน เพราะมีเครือข่ายพันธมิตรกว่า 800 รายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมีโอกาสสูงในการทำงานต่อกับบริษัทชั้นนำแบบสบาย ๆ (Connection เพียบ!) พร้อมทุนการศึกษาระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร โอกาสดี ๆ ที่พร้อมมอบให้น้อง ๆ ทุกคนที่สนใจศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

Highlight

 • Work-based Education การเรียนที่เป็นจุดแข็งของที่นี่ ทฤษฎีแน่นสลับกับลงมือปฏิบัติงานจริง
 • 7-Eleven เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการฝึกงานเท่านั้น จบไปแล้วก็สามารถทำงานตามสายที่ต้องการได้
 • เปิดสอนทั้งหมด 10 คณะ ทั้งสายวิทย์และศิลป์ตามที่ตลาดงานต้องการและมีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
 • บทสัมภาษณ์ความประทับใจจากบัณฑิตรุ่นพี่และเส้นทางชีวิตหลังเรียนจบที่ได้งานทำทันที

ใครที่ยังสงสัย หรือมีคำถามในใจกับภาพที่เรียนแล้วต้องทำงานเซเว่นตลอดไหม? มีที่ฝึกงานที่ไหนให้ลองอีกไหม? ลองไปดูบทความนี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจกันก่อนค่ะ รับรองว่าอ่านจบแล้ว ต้องเตรียมยื่นใบสมัครกันอย่างแน่นอน…

“Work-based Education การเรียนการสอนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ เรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงาน”

ข้อแตกต่างของการเรียนที่สถาบันนี้นักศึกษา ทุกคณะ/สาขา จะต้องเรียนสลับกับการฝึกงานจริงในทุกชั้นปี ตั้งแต่ ปี 1 – ปี 4 การฝึกงานรูปแบบ “Work-based Education เกิดจากความร่วมมือทั้ง 3 ฝ่าย มหาลัย, เด็ก และสถานประกอบการ โดยในแต่ละชั้นปีจะมีการฝึกฝนทักษะที่แตกต่างกัน สอดคล้องไปกับหลักสูตรที่ได้เรียน ทำให้นักศึกษาสามารถรู้จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง สามารถกลับมาเรียนเพิ่มเพื่อปรับทักษะได้อย่างตรงจุด ทางสถาบันเตรียมพร้อมจัดแหล่งสถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาอย่างหลากหลาย เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้เลือกสถานประกอบการที่ตัวเองชอบ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับองค์กรชั้นนำ เช่น  AirAsia, AOT,King Power, Mitsubishi, Unilever, Major Group, Traveloka, Kerry, Berli Jucker (BJC) และโรงแรมในเครือ ACCOR หลายคนเลือกฝึกงานในต่างประเทศ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นและจีน มักจะถูกเลือกเป็นลำดับต้นๆของนักศึกษาที่นี่เสมอ

สรุปง่ายสั้นๆ คือ ระบบการเรียนเหมือนมหาวิทยาลัย แต่ได้ฝึกงานที่หลากหลายในทุกชั้นปี การเรียนในรูปแบบนี้เป็นจุดแข็งของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ฝึกให้เด็กคิดเป็น เรียนเป็น และทำงานเป็น

“เรียนพีไอเอ็มไม่ได้จบไปแล้วต้องทำงาน 7-Eleven อย่างเดียว เซเว่นเป็นแค่เพียงขั้นตอนหนึ่งของการฝึกงานเท่านั้น”

น้องๆที่พีไอเอ็มบอกกับทีมงานว่า นักศึกษาทุกคนจะต้องได้เจอกับการฝึกงานที่ 7-Eleven อย่างน้อย 3 เดือน ซึ่งหลักสูตรนี้ทำให้นักศึกษาทุกคนได้ไปทดลองปฏิบัติงานจริง และเข้าใจโลกของการทำงานอย่างรอบด้าน ได้ฝึกทั้งความอดทน การพบเจอลูกค้า การทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนำประสบการณ์เหล่านี้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการฝึกงานกับองค์กรอื่นๆ ครั้งต่อไป ได้เป็นอย่างดี ส่วนใครจบคณะอะไรมา ก็สามารถไปทำงานตามสายที่เราตั้งใจไว้

“สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดสอนคณะอะไรบ้าง? มีทุนการศึกษาพร้อมซัพพอร์ตสำหรับคนที่สนใจหรือเปล่า?”

สำหรับคนที่คิดว่าที่นี่เค้าสอนแต่คณะบริหารหรือเปล่า? บอกเลยว่าหลักสูตรปริญญาตรีของที่นี่เปิดสอนทั้งหมด 10 คณะ ทั้งสายวิทย์และศิลป์ หลากหลายทั้งหลักสูตรไทยและอินเตอร์ มีทั้งห้องเรียนและห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ ให้นักศึกษาทุกคณะได้ลงมือลองปฏิบัติกับของจริงตั้งแต่อยู่ที่มหาวิทยาลัย

 • คณะบริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ.)

เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ฝึกปฏิบัติงานในร้าน 7-Eleven ประยุกต์ใช้ความรู้ต่อยอดเป็นผู้บริหารธุรกิจหรือเจ้าของกิจการในอนาคต

 • คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง (บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ.)

บริหารระบบโลจิสติกส์ คลังสินค้า การจัดซื้อและจัดส่ง การคมนาคมขนส่งพื้นที่และสถานที่บริการ เช่น ธุรกิจสายการบิน การขนส่งทางเรือ โรงงานอุตสาหกรรม

 • คณะการจัดการธุรกิจอาหาร (บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ.)

สำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารหรือผู้จัดการ ร้านกาแฟ เบเกอรี่ รู้ลึกเรื่องบริหารต้นทุนวัตถุดิบ วัฒนธรรมอาหารโลก รวมถึงกลยุทธ์การตลาด

 • คณะศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ.)

เน้นสื่อสารทางธุรกิจ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ เข้าใจบริบทวัฒนธรรม ตรงกับความต้องการของธุรกิจระดับโลก

 • คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ.)

ผสมผสานวิชาชีพครูและการบริหารเข้าด้วยกัน เก่งการสอน พัฒนาระบบความคิด โดยมีโรงเรียนมัธยมเครือข่ายเป็นที่ฝึกปฏิบัติการสอน ต่อยอดสู่ผู้บริหาร

 • คณะวิทยาการจัดการ (บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ.) / (ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ.)

เรียนกับนักจัดการมืออาชีพ ควบคู่กับฝึกปฏิบัติจริงในองค์กรชั้นนำ ตอบโจทย์การบริหารคน การบริการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงอุตสาหกรรมการบินที่กำลังเติบโต

 • คณะนิเทศศาสตร์ (นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ.)

ครบเครื่องเรื่องการสื่อสาร เรียนรู้การทำงานรอบด้าน ความเป็นผู้ประกอบการด้านสื่อมวลชน สร้างสรรค์สื่อผ่านช่องทางที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.) / (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.)

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และ AI ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีดิจิทัล การผลิตยานยนต์ งานด้านอุตสาหการ ตอบสนองความต้องการของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.)

เรียนรู้เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์สมัยใหม่ แปรรูปอาหารในอุตสหากรรมเกษตร จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

 • คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร (วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.)

นักจัดการเกษตร ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทันสมัยในธุรกิจเกษตร พร้อมขับเคลื่อนความสำเร็จสู่เกษตรกร สังคม และองค์กรอย่างยั่งยืน

ใครที่สนใจสามารถสมัครเพื่อลงสนามสอบประจำปีการศึกษา 2563 ได้เลย เนื่องจากเป็นสถาบันที่รับนอกระบบ TCAS ไม่ต้องไปแข่งขันกับคนอื่นให้วุ่นวาย ที่สำคัญคือ “สมัครฟรี  สอบตรง ทุกคณะทุกสาขา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ตัดสิทธิ์ TCAS” 

คณะและหลักสูตรที่เปิดสอนเพิ่มเติม
คลิก >> http://bit.ly/PIMFacultyBachelor

สมัครเรียนและเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ภายในวันเดียวกัน
กำหนดการเปิดรับสมัครในปีนี้ คลิก >> http://bit.ly/PIMTest

พิเศษ!! ทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เค้ามีทุนหลายประเภทให้ด้วยนะ เงื่อนไขง่ายๆแค่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ทุกคนก็มีสิทธิ์ได้สอบชิงทุนการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> http://bit.ly/PIMScholarships

บทสัมภาษณ์จากรุ่นพี่

“บทสัมภาษณ์ความประทับใจจากตัวแทนบัณฑิตรุ่นพี่ กับการใช้ชีวิตในรั้วปัญญาภิวัฒน์และเส้นทางชีวิตหลังเรียนจบ”

การฝึกงานที่หลากหลายทำให้เราหาตัวเองเจอ ไม่ต้องรอจนกว่าจะเรียนจบ ซึ่งไม่รู้ว่าจะต้องหาตัวเองกี่ปีถึงจะเจอ

นส.ทิพรัตน์ กลิ่นกองทิพย์

“ตัวแทนจากรุ่นพี่สายศิลป์ พี่กิ๊ฟ นส.ทิพรัตน์ กลิ่นกองทิพย์ ปัจจุบันทำงานที่สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPLI) ตำแหน่ง ตัวแทนสถาบันและล่าม จบจากคณะศิลปศาสตร์ สาขาจีนธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 1”

พี่กิ๊ฟบัณฑิตหน้าใหม่ที่เพิ่งจบจากคณะศิลปศาสตร์เล่าให้กับทีมงานฟังว่า “มาเรียนที่นี่เพราะรู้สึกว่าประสบการณ์นั้นสำคัญ เราเองยังเด็ก ได้เรียนรู้ลองผิดลองถูก บวกกับได้ทุนด้วยก็เลยเป็นตัวตัดสินใจง่ายขึ้น”

“การฝึกงานที่หลากหลายทำให้เราหาตัวเองเจอ ไม่ต้องรอจนกว่าจะเรียนจบ ซึ่งไม่รู้ว่าจะต้องหาตัวเองกี่ปีถึงจะเจอ”

พีไอเอ็มจึงเป็นที่ที่ตอบโจทย์เราทั้งเรื่องเรียน กิจกรรม และ ประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี

นส.ทิพรัตน์ กลิ่นกองทิพย์

อาจารย์คอยซัพพอร์ต ยังเป็นอีกหนึ่งความประทับใจของการเรียนที่นี่ โดยปัจจุบันพี่กิ๊ฟได้ทำงานอยู่ที่บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตำแหน่ง ตัวแทนสถาบันและล่าม โดยพี่กิ๊ฟได้เล่าให้ทีงานฟังว่า หลังจากเรียนจบอาจารย์ก็มักจะส่งตำแหน่งงานมาให้อยู่เสมอ คอยส่งข่าวสารต่างๆ ตัวเองรู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่นี่  จึงอยากฝากถึงน้องๆ ที่รู้สึกลังเลกับการเข้ามาเรียนที่พีไอเอ็มว่า  “ไม่อยากให้มองแค่ชื่อสถาบัน ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเรา ตอนเราไปทำล่าม ก็ไม่มีคนคิดว่าเราจบมาจากพีไอเอ็ม ดังนั้น ถ้าเรามีความขยันตั้งใจ เชื่อว่ายังไงก็มีโอกาสดีๆเข้ามาอีกแน่นอน”

“พีไอเอ็มจึงเป็นที่ที่ตอบโจทย์เราทั้งเรื่องเรียน กิจกรรม และ ประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี

ทุกอย่างได้ลองจากของจริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีในห้อง 

นายพชร แก้วจันทึก

“ตัวแทนจากรุ่นพี่สายวิทย์ พี่เต้ นายพชร แก้วจันทึก ปัจจุบันทำงานที่บริษัท Taiyo  Corporation ประเทศญี่ปุ่น  ตำแหน่ง ออกแบบระบบอัตโนมัติ จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์”

ย้อนกลับไปในช่วงม.6 พี่เต้ได้รู้จักพีไอเอ็ม จากการแนะแนวที่โรงเรียนและรู้สึกสนใจทันทีเพราะที่นี่เค้าเน้นการเรียนแบบได้ฝึกงานจริง ทั้งยังมีทุนการศึกษาให้ตลอดหลักสูตร เรียนไปทำงานไป “ปกติตัวเราเองก็เป็นคนที่ไม่ชอบนั่งเรียนอย่างเดียวอยู่แล้ว พอมาเรียนจริงๆเลยรู้ว่าตอบโจทย์

“ทุกอย่างได้ลองจากของจริงที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีในห้อง ยิ่งช่วงการฝึกงานเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายมาก จากคนไม่เคยทำงาน ทำให้ได้รู้ว่าสังคมของการทำงานต้องปรับตัวยังไง

ที่นี่อาจารย์ช่วยซัพพอร์ตตลอด อย่าคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยเซเว่น เซเว่นไม่ใช่ทั้งหมดของเรา

นายพชร แก้วจันทึก

โชคดีอีกอย่างคือได้มีโอกาสไปฝึกงานกับโครงการแลกเปลี่ยนของเทศบาลคิตะคิวชูที่ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นใบเบิกทางที่ทำให้ได้ประสบการณ์อีกหลายอย่างและถูกยื่นข้อเสนอให้เข้าทำงานต่อทันที

“ตอนแรกก็ไม่ได้ภาษาญี่ปุ่น แต่ทางสถาบันก็ช่วยจัดคอร์สปรับพื้นฐานภาษาให้ อาจารย์ก็ช่วยซัพพอร์ตตลอด เราเลยอยากฝากถึงน้อง ๆ ที่สนใจในพีไอเอ็มว่าหลายคนอาจจะกลัวคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยเซเว่น..แต่เซเว่นไม่ใช่ทั้งหมดของเรา มันยังมีงานและโอกาสอีกมากที่เราจะได้เรียนรู้จากที่นี่ มันเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากครับ”

“ปี 2563 นี้สถาบันครบรอบ 13 ปี และเป็นปีแรกที่มีบัณฑิตได้รับปริญญาพร้อมกันครบทั้งหมด 10 คณะ”

โดยงานรับปริญญาปีนี้มาในรูปแบบ แนวคิด  “PIM UniWow” ที่นี่ไม่ได้แค่พิธีมอบปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีการฉลองกันต่ออย่างสนุกสนาน รวมถึงมีการออกบูธจากเครือข่ายพันธมิตรที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่ไฟแรงทุกคนอีกด้วย ไปชมภาพบรรยากาศงานกันได้เลย!!

น้อง ๆ คนไหนที่ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พร้อมฟังเรื่องราวประสบการณ์ดี ๆ จากรุ่นพี่พีไอเอ็มแล้วรู้สึกว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์การเรียนและการใช้ชีวิตของเรา การเรียนที่ได้ลงมือปฏิบัติกับของจริง ไม่ใช่แค่นั่งเรียนทฤษฎีอยู่ในห้องเรียน ประสบการณ์การฝึกงานที่หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีโอกาสสูงที่จะได้ไปโกอินเตอร์ แต่ต้องเตรียมตัวเรื่องภาษาให้แน่น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานจริง จบมาแล้วมีโอกาสได้งาน ไม่อยากเคว้งคว้างหลังเรียนจบ “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” ตอบโจทย์ทุกข้อไว้หมดแล้วค่ะ ^^

คณะและหลักสูตรที่เปิดสอนเพิ่มเติม คลิก >> http://bit.ly/PIMFacultyBachelor

ค่าเทอมของทุกคณะสาขา คลิก >>  https://www.pim.ac.th/pim/faculty/bachelor/tuition-fee

สมัครเรียนและเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ภายในวันเดียวกัน กำหนดการเปิดรับสมัครในปีนี้ คลิก >>  http://bit.ly/PIMTest

พิเศษ!! ทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เค้ามีทุนให้ด้วยนะครับ เงื่อนไขง่ายๆแค่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ทุกคนก็มีสิทธิ์ได้สอบชิงทุนการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> https://www.pim.ac.th/pim/faculty/bachelor/scholarship

ปรึกษาพี่ๆ แนะแนวได้ที่

Line : @pim.line
FB : https://www.facebook.com/pimfanpage

Chill Chills

Chill Chills

Related post