fbpx

ทำไม? DEK63 ควรติตให้ได้ภายใน TCAS รอบ 2 โควตา

 ทำไม? DEK63 ควรติตให้ได้ภายใน TCAS รอบ 2 โควตา

ไม่ต้องแข่งกับเพื่อนทั้งประเทศ

รอบนี้หลายสถาบันกำหนดคุณสมบัติให้สมัครได้เฉพาะพื้นที่ เฉพาะกลุ่ม ถ้าเราสนใจและมีสิทธิ์สมัครรอบนี้ ถือว่าเป็นโอกาสดีสุดๆ เพราะตัดคู่แข่งไปเยอะไม่ต้องไปแข่งกับเพื่อนทั้งประเทศเหมือนรอบ 3 หรือ 4 ที่ส่วนใหญ่ไม่จำกัดคุณสมบัติเฉพาะพื้นที่ 


ส่วนใหญ่เปิดรับ ม.6 เท่านั้น

หลายสถาบันระบุว่าให้ DEK63 (กำลังเรียน ม.6) ที่สามารถสมัครได้ อาจมีบ้างที่เปิดรับสมัครเด็กซิ่ว , เทียบเท่า แต่ถ้าเทียบกับรอบ 3 หรือ 4 แล้วถือว่ายังเปิดรับน้อยมาก นั่นหมายความความคู่แข่งในรอบนี้ยิ่งน้อยลงไปอีก


หลายสถาบันเปิดรับในจำนวนมาก

TCAS63 รอบโควตา มีสัดส่วนจำนวนที่เปิดรับเป็นลำดับต้นๆจาก 5 รอบ (ราวๆ 20%+) โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยประจำภูมิภาคเปิดรับในจำนวน 2 – 4 พัน ที่นั่งเลยทีเดียว เช่น ม.อ. โควตา 14 จว. ภาคใต้ (4,000+ที่นั่ง) มช. โควตา 17 จว. ภาคเหนือ (4,500+ ที่นั่ง) , มข. โควตา 20 จว. ภาคอีสาน (3,000+ ที่นั่ง)


ด้วย 3 เหตุผลนี้เรียกได้ว่าเข้าทางสุดๆ สำหรับเพื่อนๆที่อยากเรียนใกล้บ้าน เรียนมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ ภูมิภาคบ้านเรา คู่แข่งน้อย + รับเยอะ + แข่งเฉพาะพื้นที่ โอกาสดีๆแบบนี้อย่าให้พลาดนะครับ 

Chill Chills

Chill Chills

Related post