fbpx

ค่าย Young ED Star Camp ครั้งที่ 2 : YEDSC #2

 ค่าย Young ED Star Camp ครั้งที่ 2 : YEDSC #2

ขอเชิญชวนน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต ที่สนใจมาเปิดประสบการณ์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยให้มากขึ้น เช่น การวิเคราะห์น้ำ งานด้านสำรวจ การดับเพลิงเบื้องต้น งานอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น งานทางด้านภัยพิบัติ และ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เรียนรู้วิชาที่เรียน ความต้องการในสังคม เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เราจึงก่อตั้งสาขาขึ้นเพื่อรับมือ ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟู น้องๆจะได้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากพี่ๆ ที่เรียนโดยตรง และอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถและได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนใหม่จากต่างสถาบัน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวิศวะพิทักษ์โลกด้วยกันนะครับ 🙂

วันที่ปิดรับสมัคร

  • 22 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 27-29 มีนาคม 2563 (ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

  • 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.3 – ม.5 สายวิทย์-คณิต

ค่าใช้จ่าย

  • 120 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดกิจกรรม

  • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

จัดโดย

  • สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ดาวน์โหลดใบสมัครค่าย >> LINKs
เพจค่าย >> LINKs
ขอบคุณข้อมูลจาก 
Chill Chills

Chill Chills

Related post