fbpx

ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 55

 ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 55

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และตระหนักดีว่าการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและยาวนานที่สุด ต้องเริ่มที่เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต จึงได้ริเริ่มโครงการ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า” ขึ้นตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 22 ปี มีการฝึกอบรมมาแล้ว 54 รุ่น รวมจำนวนกว่า 3,300 คน

ในปี 2563 บริษัท เอ็กโก กรุ๊ป อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ร่วมกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้ร่วมมือพัฒนาค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่ารุ่นที่ 55 ขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศของป่าต้นน้ำ สร้างความเข้าใจและให้ความสำคัญกับคุณค่าของป่าต้นน้ำที่เชื่อมโยงกับการดำรงชีวิต โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการสื่อความหมายในห้องเรียนธรรมชาติ ผ่านการสัมผัสตรง
ด้วยตนเอง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้กับเยาวชนในอนาคตต่อไป

วันที่ปิดรับสมัคร

  • 28 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่จัดกิจกรรม

  • 21-27 มีนาคม 2563 (ค้างคืน)

จำนวนรับสมัคร

  • 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

  • อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย

  • บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ดาวน์โหลดใบสมัครค่าย >> LINKs
เพจค่าย >> LINKs
ขอบคุณข้อมูลจาก 
Chill Chills

Chill Chills

Related post