fbpx

“PBICedu Version 3” ค่ายติว GAT ENG & PAT7.4

 “PBICedu Version 3” ค่ายติว GAT ENG & PAT7.4

ค่ายติว GAT (ภาษาอังกฤษ) และ PAT 7.4 (ภาษาจีน) ที่จะสรุปเนื้อหาทุกส่วนตั้งแต่การสนทนา ไวยากรณ์ คำศัพท์ ความรู้พื้นฐานทั่วไปที่ใช้ในการสอบ รวมถึงการอ่านจับใจความโดยพี่ๆจะสรุปไว้ให้ภายในวันเดียว (ต่อหนึ่งวิชา) เท่านั้น ค่ายนี้จัดขึ้นและสอนโดยรุ่นพี่นักศึกษามากความสามารถจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

GAT (ภาษาอังกฤษ)
รอบที่ 1: วันที่ 9 พฤษภาคม 2563
รอบที่ 2: วันที่ 6 มิถุนายน 2563
รอบที่ 3: วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

PAT7.4 (ภาษาจีน)
รอบที่ 1: วันที่ 10 พฤษภาคม 2563
รอบที่ 2: วันที่ 7 มิถุนายน 2563
รอบที่ 3: วันที่ 19 กรกฎาคม 2563

สถานที่ ห้อง 210-211 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 3 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ด่วน! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด มีประกาศนียบัตรให้สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน

ติดต่อสอบถาม 095-2241553 พี่นุ่น (ประธานกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรี พนมยงค์)

วันที่ปิดรับสมัคร

 • 8 พฤษภาคม 2563

วันที่จัดกิจรรม

 • GAT (ภาษาอังกฤษ)
  รอบที่ 1: วันที่ 9 พฤษภาคม 2563
  รอบที่ 2: วันที่ 6 มิถุนายน 2563
  รอบที่ 3: วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
 • PAT7.4 (ภาษาจีน)
  รอบที่ 1: วันที่ 10 พฤษภาคม 2563
  รอบที่ 2: วันที่ 7 มิถุนายน 2563
  รอบที่ 3: วันที่ 19 กรกฎาคม 2563

จำนวนรับสมัคร

 • 100 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มัธยมปลาย (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

 • 300 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • ห้อง 210-211 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดโดย

 • คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนโดย สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย

ดาวน์โหลดใบสมัครค่าย >> LINKs
เพจค่าย >> LINKs
ขอบคุณข้อมูลจาก 
Chill Chills

Chill Chills

Related post