fbpx

อาชีพของคณะดุริยางคศิลป์

  • นักดนตรี เล่นตามงานจ้างต่าง ๆ หรือเล่นตามร้านอาหาร/นักดนตรี รับจ้างอัดเสียงในอัลบั้มต่าง ๆ
  • คอนดักเตอร์
  • Sound Engineer ในห้องอัด หรืองานคอนเสิร์ต
  • รับราชการ ดุริยางค์ทหารเรือ ทหารบก ทหารอากาศ ตำรวจ หรือกรมศิลปากร
  • นักแต่งเพลง/ประพันธ์เพลง (แต่งเนื้อ แต่งทำนอง หรือเรียบเรียงดนตรี )
  • อาจารย์สอนดนตรีตาม รร.ดนตรี หรือ สมัครเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน
  • เปิดห้องซ้อมดนตรี หรือห้องอัดเสียง ให้เช่า ฯลฯ

Chill Chills

Chill Chills

Related post