fbpx

อาชีพการจัดการธุรกิจการบิน

  • พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตส และสจ๊วต)
  • เจ้าหน้าที่บริการและต้อนรับภาคพื้น
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo)
  • เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น การท่าอากาศ ยานแห่งประเทศไทย กรมศุลกากรกรมการบินพลเรือน สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
  • เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว
  • ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบิน ชิปปิ้งสายการบิน
  • ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นอาจารย์สถาบันการศึกษา หรือวิทยากรบรรยายทางด้านธุรกิจการบิน

Chill Chills

Chill Chills

Related post