ทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี ศึกษาต่อที่ City University of Hong Kong

 ทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี ศึกษาต่อที่ City University of Hong Kong

CityU จากฮ่องกง มีโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ที่ได้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในปี 2019-2020

โดยทุน Entrance Scholarship Scheme for 2019-20 Entry สามารถแบ่งได้ทั้งหมดถึง 3 ทุนด้วยกัน หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังด้านล่าง

มูลค่าทุนการศึกษา:

– Top Scholarships ทุนการศึกษา 18,000 ฮ่องกงดอลลาร์ (ราว 70,000 บาท) ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพ

– Full Tuition Scholarships ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเล่าเรียนประจำปี

– Half Tuition Scholarships ทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

หมดเขตรับสมัคร

 •  2 มกราคม 2020

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.20 ขึ้นไปในแต่ละปี เพื่อสามารถขอรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรที่เรียน

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์ที่ : http://www.admo.cityu.edu.hk/apply
 2. กรอกแบบฟอร์ม
  A. Fill in the OAES Nomination Form at: http://www.cityu.edu.hk/sds/web/pdf/
  OAES_NOM.pdf.
  B. Solicit Recommendation Letter(s) from your sports coach/club to proof your current sports
  performance (within 2 years).
  C. Submit your Academic Transcripts including TOEFL and/or IELTS Certificates.
  D. Submit a Curriculum Vitae/Personal Resume stating your sports achievements.
  – Include Web Link(s) (on YouTube or any cloud storage sharing website) of your
  competition video(s) demonstrating your sports performance during official match(es) in – full length/a 15-20 minutes of your play time/a few sets played; with indication of your jersey colour & number for identification.
  E. Solicit a Letter from a Physician to prove your physical & medical condition to be fit to participate in sports competitions at your current level of play. The letter should be issued within 3 months of application.
 3. ส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารข้างต้นที่ [email protected]

ให้ทุนโดย

 • CityU จากฮ่องกง

ติดต่อสอบถาม

 • http://www.cityu.edu.hk/

ขอบคุณข้อมูลจาก Scholarship.in.th

Parichart

Related post