fbpx

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ES) มอบเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและเน้นวิธีการสหสาขาวิชาในการประเมินวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศกำลังพัฒนา นักเรียนที่สำเร็จการเรียนการสอนจะมีความสามารถในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการตรวจสอบมลพิษการวางแผนการใช้ที่ดินการฟื้นฟูระบบนิเวศและการเตรียมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการพัฒนา 

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Chill Chills

Chill Chills

Related post