fbpx

คณะทันตแพทยศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร

ปี 1 – ปี 2

เรียนเตรียมทันตแพทย์ที่คณะวิทยาศาสตร์ โดยเรียนวิชาในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ปี 3 – ปี 4

เรียนในภาควิชาพรีคลินิก เกี่ยวกับวิชาการในวิชาชีพทันตแพทย์อันเป็นพื้นฐานของวิชาแพทย์ทั่วไป

ปี 5 – ปี 6

เรียนด้านภาคคลินิกที่เน้นหนักในทางปฏิบัติงาน การตรวจบำบัดรักษาทางทันตกรรม การส่งเสริมและป้องกันโรคของฟัน เหงือก และเนื้อเยื่อในช่องปาก เป็นต้น เป็นการปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงเลยค่ะ เมื่อเรียนจบชั้นปีที่ 6 จะเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ที่พร้อมออกปฏิบัติงานแล้ว

Chill Chills

Chill Chills

Related post