fbpx

สมัครได้ 2 วิธี! TCAS63 รอบ 2 โควตา 14 จว.+ ประจวบคีรีขันธ์ ม.วลัยลักษณ์ (ม.6,เด็กซิ่ว สมัครได้)

 สมัครได้ 2 วิธี! TCAS63 รอบ 2 โควตา 14 จว.+ ประจวบคีรีขันธ์ ม.วลัยลักษณ์ (ม.6,เด็กซิ่ว สมัครได้)

สวัสดีครับ! ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบ 2 โควตา ในแต่ละคณะให้เพื่อนๆได้เตรียมความพร้อมก่อนการสมัครจริงแล้วนะครับ ข้อมูลทั้งหมดติดตามได้ที่นี่ครับ

.

สรุปประเด็นสำคัญ TCAS63 รอบ 2 โควตา มวล.

 • เปิดรับสมัคร 4 ก.พ. – 23 มี.ค.62
 • ภาพรวมการรับสมัคร ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 , เด็กซิ่ว , เทียบเท่า ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • เลือกสมัคร 1 วิธี (จาก 2 วิธี)
 • **รูปแบบการคัดเลือกและคุณสมบัติในแต่ละคณะอาจแตกต่างกันออกไป ควรศึกษาระเบียบการก่อนการสมัครทุกครั้ง
 1. วิธีที่ 1 สมัครโดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับ Portfolio
 2. วิธีที่ 2 สมัครโดยใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง
 • ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค.62
 • ขอบคุณข้อมูล : https://entry.wu.ac.th
 • สมัครผ่านทาง : https://entry.wu.ac.th

.

ข้อมูลการรับสมัครในแต่ละคณะ/สาขาวิชา

 1. สำนักวิชาการจัดการ : คลิก
 2. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ : คลิก
 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร : คลิก
 4. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ : คลิก
 5. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ : คลิก
 6. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ : คลิก
 7. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ : คลิก
 8. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : คลิก
 9. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ : คลิก
 10. สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ : คลิก
 11. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ : คลิก
 12. สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี : คลิก
 13. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี : คลิก
 14. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ : คลิก
 15. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ : คลิก
 16. วิทยาลัยนานาชาติ : คลิก
Chill Chills

Chill Chills

Related post