fbpx

รวม 8 โครงการ! TCAS63 รอบ 2 โควตา มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้ GPAX , GAT , PAT)

 รวม 8 โครงการ! TCAS63 รอบ 2 โควตา มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้ GPAX , GAT , PAT)

สวัสดีครับ! ทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้ประกาศระเบียบการรับสมัครใน TCAS63 รอบ 2 โควตา รวม 8 โครงการ พร้อมระบุคุณสมบัติในการสมัครในแต่ละโครงการไว้อย่างชัดเจน เพื่อนๆสนใจในโครงการใด ควรตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครนะครับ ติดตามได้ที่นี่เลยครับ

.

TCAS63 รอบ 2 โควตา ม.บูรพา 

 1. โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา (หน้า 1)
 2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) (หน้า 22)
 3. โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 (หน้า 24)
 4. โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (หน้า 25)
 5. โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา (โครงการช้างเผือก)
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (หน้า 27)
 6. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) วิทยาเขตจันทบุรี (หน้า 29)
 7. โครงการรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2 วิทยาเขตสระแก้ว (หน้า 34)
 8. โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2 วิทยาเขตสระแก้ว (หน้า 38)
 9. เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก (หน้า 40 เป็นต้นไป)

.

 • รวมระเบียบการรับสมัครทุกโครงการ : คลิกที่นี่
 • ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค.62
 • ขอบคุณข้อมูล : www.mytcas.com
 • สมัคร TCAS63 รอบ 2 มบ. ทาง : http://regservice.buu.ac.th/
Chill Chills

Chill Chills

Related post