fbpx

สะสมผลงานด้านงานเขียน : “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2563 สำหรับผู้อาศัย 4 จังหวัดภาคใต้

 สะสมผลงานด้านงานเขียน : “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2563 สำหรับผู้อาศัย 4 จังหวัดภาคใต้

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2563 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้

ประเด็นที่นําเสนอ
ถ่ายทอดเรื่องราวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อําเภอของสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือ ศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
มีภูมิลําเนา หรือปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน) ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา

รูปแบบงานเขียนและระดับที่เปิดรับสมัคร

 1. เรียงความ แบ่งเป็น
  • ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว 1 – 3 หน้ากระดาษ A4
  • ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว 2 – 5 หน้ากระดาษ A4
 2. เรื่องสั้น แบ่งเป็น
  • ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว 3 – 6 หน้ากระดาษ A4
  • ระดับประชาชนทั่วไป ความยาว 3 – 8 หน้ากระดาษ A4
 3. กวีนิพนธ์ ไม่จํากัดอายุ ความยาว 6 – 20 บท (ฉันทลักษณ์) หรือประมาณ 1 – 2 หน้ากระดาษ A4 (ไร้ฉันทลักษณ์)

กำหนดส่งผลงาน
ส่งผลงานได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 0 2209 3752 -3
 • Facebook สํานักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Saengthiwa Narapit / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

หมดเขตรับสมัคร

 • 31 มีนาคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีภูมิลําเนา หรือปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน) ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา

สถานที่จัดกิจกรรม

 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

จัดโดย

 • สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม

ขอบคุณข้อมูลจาก  Contestwar

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

Chill Chills

Chill Chills

Related post