fbpx

เตรียมตัวให้พร้อม! กับสนามสอบชิงทุนการศึกษา ป.ตรี สมัครฟรี สอบฟรี ทั่วไทย!!

 เตรียมตัวให้พร้อม! กับสนามสอบชิงทุนการศึกษา ป.ตรี สมัครฟรี สอบฟรี ทั่วไทย!!

สมัครเรียนและสอบสัมภาษณ์ภายในวันเดียวกัน
เฉพาะสาขา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) / สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (FBM)
จะประกาศผลทันที หลังจากการสอบสัมภาษณ์

สำหรับสาขาวิชาอื่นๆ นอกเหนือจาก 2 สาขานี้
จะประกาศผลตามกำหนดการที่ได้แจ้ง ณ วันสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัคร
1. กรอกใบสมัคร คลิกที่นี่ 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
หรือหนังสือรับรองการศึกษาจากทางโรงเรียน 1 ฉบับ

การแต่งกาย
ชุดนักเรียน ,ชุดนักศึกษา หรือชุดจากสถาบันเดิม

หมดเขตรับสมัคร

  • สมัครเรียนและสอบสัมภาษณ์ภายในวันเดียวกัน
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. นักเรียนม.ปลาย
  2. นักศึกษาที่อยากจะย้ายสถาบัน
วิธีสมัครทุนและเอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัคร
  • กรอกใบสมัครออนไลน์
  • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษาจากทางโรงเรียน 1 ฉบับ

ให้ทุนโดย

  • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ติดต่อสอบถาม

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs
เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก Scholarship

Chill Chills

Chill Chills

Related post