fbpx

ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สถาบันปัญญาภิวัฒน์

 ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สถาบันปัญญาภิวัฒน์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่สนใจและมีใจรักในด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรม และ/หรือ ด้านแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

————————————————————————

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Work-based Education (เรียนรู้ควบคู่การฝึกปฏิบัติงานจริง) เรียน 3 เดือน สลับฝึกงาน 3 เดือน ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตจะได้รับการพิจารณาเข้าทำงานกับกลุ่มธุรกิจของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

หมดเขตรับสมัคร

  • 30 มิถุนายน 2563
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต)
  2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พิจารณาจากการสัมภาษณ์)
วิธีสมัครทุน
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครด้วยตัวเอง (Walk-in) ณ ห้องรับสมัครนักศึกษา PIM อาคาร CP ALL ACADEMY ชั้น L สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30-16:00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-15.00 น.

ติดต่อสอบถาม

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs
เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Chill Chills

Chill Chills

Related post