fbpx

จัดเต็มข้อมูล! TCAS63 ทั้ง 4 รอบ ม.เชียงใหม่ (ครบทุกโครงการ/ทุกคณะ)

 จัดเต็มข้อมูล! TCAS63 ทั้ง 4 รอบ ม.เชียงใหม่ (ครบทุกโครงการ/ทุกคณะ)

เมื่อวาน (01 พ.ย.62) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศระเบียบการคัดเลือกใน TCAS63 ทุกคณะ/สาขาวิชา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยประกาศการคัดเลือกทั้งหมด 4 รอบ ส่วนรอบ 5 รับอิสระ ต้องติดตามประกาศอีกครั้งนะครับ

.

โดยกำหนดการใน TCAS63 รอบ 1 Portfolio มช. แบ่งเป็น

1. ส่วนที่ดำเนินงานโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล

2. ส่วนที่ดำเนินการโดยคณะ (ปฏิทินทั้ง 2 ส่วนดำเนินการแตกต่างกัน)

.

TCAS63 ม.เชียงใหม่ รอบ 1 Portfolio

  • ระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบ 1 มช. ทุกคณะ/สาขาวิชา : คลิก
  • ปฏิทินการคัดเลือก TCAS63 รอบ 1 Portfolio มช. : คลิก

.

 
.

TCAS63 ม.เชียงใหม่ รอบ 2 โควตา

  • ระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบ 2 โควตา : คลิก
  • ปฏิทินการคัดเลือก TCAS63 รอบ 2 โควตา : คลิก
  • ปฏิทินรับสมัครวิชาเฉพาะในบางสาขาวิชา : คลิก

.

TCAS63 ม.เชียงใหม่ รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

  • ระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน : คลิก
  • ปฏิทินการคัดเลือก TCAS63 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน : คลิก

.

TCAS63 ม.เชียงใหม่ รอบ 4 Admission

  • ระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบ 4 Admission : คลิก
  • ปฏิทินการคัดเลือก TCAS63 รอบ 4 Admission : คลิก

.

ค้นหาคณะ/สาขา ที่สนใจ : คลิก

Website มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลิก

ข้อมูล ณ วันที่ 01 พ.ย.62

Chill Chills

Chill Chills

Related post