fbpx

TCAS63 รอบ 2 โควตา มก. บางเขน 9 โครงการ (กำหนดขั้นต่ำ O-NET ENG ในหลายโครงการ)

 TCAS63 รอบ 2 โควตา มก. บางเขน 9 โครงการ (กำหนดขั้นต่ำ O-NET ENG ในหลายโครงการ)

TCAS63 รอบ 2 โควตา มก. บางเขน 9 โครงการ

(กำหนดขั้นต่ำ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ในหลายโครงการ)

สวัสดีครับ! ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประกาศระเบียบการคัดเลือกใน 9 โครงการ TCAS63 รอบ 2 โควตา แล้วนะครับ ภาพรวมการคัดเลือกเป็นดังนี้ครับ

 • โครงการส่วนใหญ่เปิดรับ นร. ที่กำลังเรียน ม.6
 • โครงการส่วนใหญ่มักระบุคุณสมบัติเฉพาะพื้นที่ / จังหวัด / บุคคล ในการสมัคร
 • ใช้ผลคะแนน GAT PAT , O-NET ในการคัดเลือกเป็นหลัก
 • มก. บางเขนมีแผนการรับในรอบนี้ รวมราวๆ 2,045 ที่นั่ง
 • ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.62 (สถาบันจะทยอยประกาศโครงการเพิ่มเติมอีกครั้ง)

.

กำหนดการคัดเลือก TCAS63 มก.

แผนการรับนักศึกษา TCAS63 มก. ทุกวิทยาเขต


.

ระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบ 2 โควตา มก. บางเขน

 1. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตา 30 จังหวัด) : คลิก
 2. โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : คลิก
 3. โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน : คลิก
 4. โครงการเพชรนนทรี : คลิก
 5. โครงการลูกพระพิรุณ : คลิก
 6. โครงการเด็กไทยสู่สากล : คลิก
 7. โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คณะประมง : คลิก
 8. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ (โควตาพิเศษ) : คลิก
 9. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน : คลิก

.

 • ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.62 (สถาบันจะทยอยประกาศโครงการเพิ่มเติมอีกครั้ง)

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

Chill Chills

Chill Chills

Related post