fbpx

รวม 1,945 ที่นั่ง! TCAS63 รอบ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง (ใช้ 9วิชาสามัญ+PAT)

 รวม 1,945 ที่นั่ง! TCAS63 รอบ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง (ใช้ 9วิชาสามัญ+PAT)

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 35 สาขาวิชา
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563

รายละเอียดประกาศรับสมัคร  คลิกที่นี่

.

หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

.

ขอบคุณข้อมูล : https://admission.mfu.ac.th/

อ้างอิงข้อมูล : 26 พ.ย.62

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

Chill Chills

Chill Chills

Related post