fbpx

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร

มุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม และความรู้ทางด้านวิชาการ การวิจัยชั้นนำด้านอุตสาหกรรมเกษตร และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

คุณสมบัติรับสมัครนักศึกษาเบื้องต้น

 1. ชั้นม.6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต
 2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. มีผลคะแนนสอบ9 วิชาสามัญ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา

เรียนกี่ปี

 • 4 ปี

จบแล้วได้วุฒิอะไร

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม (เทคโนโลยีการอาหาร)
 • Master of Science M.S. (Food Technology)

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • เป็นสาขาวิชาที่ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปและถนอมอาหาร
 •  องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของอาหาร
 • จุลชีววิทยาในอาหาร
 • หลักการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร
 • กระบวนการผลิตอาหาร
 • การประเมินคุณภาพทั้งทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพ เช่น กลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัสของอาหารคุณค่าทางโภชนาการ การควบคุม และการประกัน คุณภาพอาหาร

ค่าเทอมเท่าไหร่ ?

 • 17, 000 /เทอม

เรียนกี่หน่วยกิต

 • ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

จบแล้วทำงานอะไร

 • โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • โรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตรในระดับเล็ก กลาง และขนาดใหญ่
 • ผู้ควบคุมดูงานระดับหัวหน้าฝ่าย
 • หัวหน้าแผนก
 • ฝ่ายการผลิตฝ่ายวิจัยพัฒนา
 • ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 • ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน

เรียนที่ไหน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลจาก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

Chill Chills

Chill Chills

Related post