fbpx

รวม 5,201 ที่นั่ง! เปิดรับใน 3 โครงการ TCAS63 รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ ม.อุบลราชธานี (ใช้ GPAX,GPA คิดเป็น % คะแนน)

 รวม 5,201 ที่นั่ง! เปิดรับใน 3 โครงการ TCAS63 รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ ม.อุบลราชธานี (ใช้ GPAX,GPA คิดเป็น % คะแนน)

TCAS63 รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ ม.อุบลราชธานี

รวม 5,201 ที่นั่ง! เปิดรับใน 3 โครงการ (ใช้ GPAX,GPA คิดเป็น % คะแนน)

 • การรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 16 ธันวาคม 2562
 • ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS วันที่ 30 มกราคม 2563
 • ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house ของ ทปอ. ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563
 • สละสิทธิ์ผ่านระบบ ทปอ. ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • เอกสารแนบท้ายประกาศ : คลิก
 • กำหนดการรับสมัคร : คลิก

.

 • การรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่2 – 5 ธันวาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 16 ธันวาคม 2562
 • ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS วันที่ 30 มกราคม 2563
 • ยืนยันสิทธิ์เลือกสาขาวิชาผ่านระบบ Clearing-house ของ ทปอ. ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563
 • สละสิทธิ์ผ่านระบบ ทปอ. ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • เอกสารแนบท้ายประกาศ : คลิก
 • กำหนดการรับสมัคร : คลิก

.

 • การรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 16 ธันวาคม 2562
 • ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS วันที่ 30 มกราคม 2563
 • ยืนยันสิทธิ์เลือกสาขาวิชาผ่านระบบ Clearing-house ของ ทปอ. ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563
 • สละสิทธิ์ผ่านระบบ ทปอ. ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • เอกสารแนบท้ายประกาศ : คลิก
 • กำหนดการรับสมัคร : คลิก

.

ขอบคุณรูปภาพ : http://www.entry.ubu.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย.62

website สถาบัน : คลิก

Chill Chills

Chill Chills

Related post