fbpx

รับตรง63 ! สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารฯ หลักสูตรนานาชาติ สจล.

 รับตรง63 ! สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารฯ หลักสูตรนานาชาติ สจล.

Early Round Direct admission 2020
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการบริการอาหาร

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สจล.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร นานาชาติ ในรอบ Early Round Direct Admission ในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการบริการอาหาร (รับ 30 คน) 4 ปี

หลักสูตร 4 ปีนี้ น้องๆ จะได้เรียน 3 ปีแรก ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และในปีสุดท้ายเข้าศึกษาที่ Business and Hotel Management School (B.H.M.S) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับทั้งหมด 3 ปริญญา คือ จากสจล. 1 ปริญญา จาก B.H.M.S 1 ปริญญา Robert Gordon University 1 ปริญญา เราไปดูรายละเอียดการรับสมัครกันครับ

ช่วงเวลารับสมัคร

30 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2562

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ
 • มีผลการสอบทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
  – GAT ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน และ PAT2 ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน
  – SAT ไม่ต่ำกว่า 1000 คะแนน
  – ผลการสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่าด้านบน
 • คะแนนสอบต้องยังไม่หมดอายุ
 • มีผลสอบทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
  – TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
  – TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน
  – IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน
  – Cambridge English Exams ไม่ต่ำกว่า 160 คะแนน
  – CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน
  – คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

การคัดเลือกเข้าศึกษา

ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ – โดยพิจารณาจาก

 • เอกสาร Personal Statement และ Portfolio ของผู้สมัคร
 • ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ความตั้งใจในการศึกษา
 • บุคลิกลักษณะที่เหมาะสมกับการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 • พิจารณาจากการสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • แรกเข้า 15,000 บาท
 • ค่าเทอม 180,000 บาท
บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

Chill Chills

Chill Chills

Related post