fbpx

รับตรง + TCAS63 กำหนดการ/เกณฑ์ 4 รอบ! สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 รับตรง + TCAS63 กำหนดการ/เกณฑ์ 4 รอบ! สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สวัสดีครับ! สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตโดยวิธีรับตรง เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2563

* โดยที่ผู้การคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ

.

รอบที่ 1 : การรับนักศึกษาด้วยการพิจาณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF)

.

ขั้นตอนการพิจารณาในรอบที่ 1 รายละเอียดกำหนดการสัดส่วนคะแนน
  • พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) 30%
  • ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) เข้าสอบสัมภาษณ์ด้านทักษณะคติ วัดแวดความเป็นนักดนตรี 70%

.

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) ประกอบด้วย

1. จดหมายรับรอง 2 ฉบับ จากอาจารย์ผู้สอนเครื่องมือเอก และอาจารย์ที่ปรึกษา

2. เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงถึงคุณสมบัติพื้นฐาน 5 ข้อ

ตัวอย่าง

  • ใบประกาศนียบัตรรางวัลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ใบสอบเทียบระดับความรู้ความสามารถมาตรฐานดนตรี (Trinity, ABRSM, อื่นๆ) (ถ้ามี)
  • ใบประกาศหรือรับรองการเข้าร่วมอบรม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา)

4. วีดีโอบันทึกการบรรเลงสดในเครื่องมือเอกตามบทเพลงที่กำหนด หรือบทเพลงที่มีความยาก เทียบเท่ากับเพลงที่กำหนดซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อบทเพลงจาก (http://www.pgvim.ac.th/admission/audition.php) บรรเลงบทเพลงทุกบทเพลงให้กระทำต่อ เนี่องกันในการบันทึกภาพ/เสียงเพียงครั้งเดียว โดยวีดีโอนี้จะต้องไม่มีการตัดต่อภาพและเสียงใด ๆ ทั้งสิ้น Upload VDO ไปยังYoutube แล้วนำ Link มากรอกใน Online Application หมายเหตุ เอกสาร 1-3 ให้นำส่งในรูปแบบไฟล์ PDF โดย Upload ผ่าน Online Application

.

ปฏิทินการสอบคัดเลือกระบบ TCAS 63

1. รับสมัครที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ( พร้อมส่ง Portfolio ไม่เกิน 16 ธ.ค. 2562 ) : 2 – 16 ธ.ค. 2562

2. ชำระเงินค่าสมัคร : 2 – 16 ธ.ค. 2562

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 17 ธ.ค. 2562

4. สอบสัมภาษณ์ : 20 ธ.ค. 2562

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ TCAS : 28 ม.ค. 2563

6. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House การเข้าศึกษาทางเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net ในหัวข้อ “เลือกคณะ”
(ผู้เข้ายืนยันสิทธิ์การศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์ในรอบถัดไป) : 30 – 31 ม.ค. 2563

7. สละสิทธิ์ในช่วงที่ 1 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนรอบที่ 1) : 1 – 3 ก.พ. 2563

8. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา : 5 ก.พ. 2563

9. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่สำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 : 10 – 14 ก.พ. 2563

.

หมายเหตุ กรณีที่การรับแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด จำนวนการรับนักศึกษาจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

.

รวมกำหนดการ + เกณฑ์การรับสมัครทั้งหมด

รับตรง รอบที่ 1 : PGVIM Admission #1 : คลิก

รับตรง รอบที่ 2 : PGVIM Admission #2 : คลิก

.

TCAS63 รอบที่ 1 : การรับนักศึกษาด้วยการพิจาณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) : คลิก

TCAS63 รอบที่ 2 : โครงการความสามารถพิเศษด้านดนตรี  : คลิก

TCAS63 รอบที่ 3 : ระบบรับตรงร่วมกันใช้คะแนน (Admission 1)  : คลิก

TCAS63 รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ  : คลิก

.

ขอบคุณข้อมูล : http://www.pgvim.ac.th/

.

สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบ

ในระบบ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลด App
> IOS – http://bit.ly/TCASterAppStore
> Android – http://bit.ly/TCASterGooglePlay

(อัพเดทข้อมูลอ้างอิงตามที่สถาบันประกาศ)
.

#DEK63 #TCAS63 #สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา #สกว. #PGVIM

Chill Chills

Chill Chills

Related post