fbpx

ส่องเกณฑ์รอบพอร์ต63 ICT ศิลปากร เกรดไม่หรู ผลงานไม่เทพ ก็มีโอกาสสอบติด!

 ส่องเกณฑ์รอบพอร์ต63 ICT ศิลปากร เกรดไม่หรู ผลงานไม่เทพ ก็มีโอกาสสอบติด!

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ ไอซีทีศิลปากร ได้ออกเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2563 ออกมาให้น้องๆ DEK63 ได้เตรียมตัวกันแล้วครับ

โดย ICT ศิลปากร ประกอบไปด้วย 3 สาขา

 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (วุฒิ วท.บ.)
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (วุฒิ วท.บ.)
  มี 3 เอกได้แก่ เว็บ / อนิเมชั่น / เกม
 • สาขานิเทศศาสตร์ (วุฒิ นศ.บ.)

ซึ่งในรอบ TCAS63 รอบ1 Portfolio เปิดรับจำนวนรวมกว่า 100 ที่นั่ง และเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยตั้งไว้ ค่อนข้างเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่ไม่ได้เก่งขั้นเทพ ไม่ได้มีเกรดสวยหรู ก็สามารถสมัครได้ เราไปดูเกณฑ์รอบพอร์ตของแต่ละสาขากันเลยครับ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รับ 30 คน

 • เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป  หรือ
 • เป็นเจ้าของผลงาน / เจ้าของผลงานร่วม ในการออกแบบนวัตกรรมธุรกิจ หรือ เขียนแผนธุรกิจ หรือ
 • เคยร่วมประกวดด้านธุรกิจ หรือ ไอที หรือ
 • เคยผ่านการอบรม การเวิร์คชอป ด้านการพัฒนาระบบโปรแกรม หรือด้านเกี่ยวกับไอที หรือ
 • เคยทำกิจกรรมในโรงเรียน ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (มีอาจารย์รับรอง)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (ออกแบบเว็บ 15 คน / ออกแบบแอนิเมชัน 25 คน / ออกแบบเกม 15 คน)

 • GPAX 5 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ หรือ ผลงานที่เกี่ยวข้องกับเอกที่ต้องการสมัคร
 • โดยจะใช้เกณฑ์พิจารณาดังนี้
  – ทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ การออกแบบ 60 คะแนน
  – การประยุกต์ความรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ 30 คะแนน
  – การออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 10 คะแนน
 • คิดคะแนนการสัมภาษณ์ 100 คะแนน ประกอบด้วย
  – วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น เป้าหมาย 50 คะแนน
  – บุคลิกภาพ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ 30 คะแนน
  – การนำเสนอผลงาน 20 คะแนน

สาขานิเทศศาสตร์ รับ 30 คน

 • สำหรับผู้กำลังศึกษาต้องมี GPAX 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผู้สำเร็จการศึกษา ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

การคิดคะแนน

 • Porfolio (100 คะแนน) คิดเป็น 70% ประกอบไปด้วย
  – เรียงความเชิงนิเทศน์ศาสตร์ 2 หน้ากระดาษ A4
  – การใช้ทัศนสาร หรือ Visual Communication เพื่อการแนะนำตนเอง โดยไม่จำกัดรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน
  – ไม่รับพิจารณาผลงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • สัมภาษณ์ (100 คะแนน) คิดเป็น 30% ประกอบไปด้วย
  – ความเข้าใจหลักการทางนิเทศน์ศาสตร์ 35 คะแนน
  – การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 35 คะแนน
  – ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน

น้องๆ ที่สนใจ เตรียมตัวให้พร้อมเลยครับ โดยทางมหาวิทยาลัยจะเริ่มเปิดรับสมัครในรอบ Portfolio วันที่ 2 ธันวาคม นี้แล้ว จากที่พี่ Buddy TCASter อ่านเกณฑ์การรับสมัคร น้องๆ ม.6 ที่ไม่มีผลงานยังทันนะครับ หากิจกรรมมาทำ หรือตั้งใจทำผลงานตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปมีโอกาสสอบติดแน่นอน และถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นทำพอร์ตฟอลิโออย่างไรดี ยังจับจุดไม่ถูก มาให้พี่น็อตช่วยติวก่อนเลยครับ คลิกที่นี่

หากิจกรรมไปทำผลงานใส่พอร์ตฟอลิโอ คลิก

อยากทำ Portfolio ให้สวย เป๊ะ ปัง ภายใน 2 วัน
พร้อมคำแนะนำแบบตัวต่อตัว คลิกนี่เลย!

ขอบคุณข้อมูลจาก www.ict.su.ac.th

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

Chill Chills

Chill Chills

Related post