fbpx

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! โครงการ JSTP รุ่นที่ 23 ‘63 (เก็บไว้ใส่พอร์ตได้)

 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! โครงการ JSTP รุ่นที่ 23 ‘63 (เก็บไว้ใส่พอร์ตได้)

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา

.

โอกาสที่จะได้รับ

 • เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
 • สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงาน
 • มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ (Mentor) คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 • มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอกโดยไม่ผูกพันการรับทุน
 • สิทธิพิเศษต่างๆ เช่นรับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562
 • คัดเลือกจากใบสมัคร : เดือนมกราคม 2563
 • ประกาศผลเข้ารับการสัมภาษณ์และสอบสัมภาษณ์ : เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศผลการคัดเลือก : เดือนมีนาคม 2563
 • เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ : เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิก

.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562
 • คัดเลือกจากใบสมัคร : เดือนมีนาคม 2563
 • ประกาศผลเข้ารับการสัมภาษณ์และสอบสัมภาษณ์ : เดือนเมษายน 2563
 • ประกาศผลการคัดเลือก : เดือนพฤษภาคม 2563
 • เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ : เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิก

.

เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  12120 โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1436 ,1434  e-mail : [email protected]

.

ขอบคุณข้อมูล : https://www.nstda.or.th/jstp/

.
สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบ

ในระบบ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลด App
> IOS – http://bit.ly/TCASterAppStore
> Android – http://bit.ly/TCASterGooglePlay

(อัพเดทข้อมูลอ้างอิงตามที่สถาบันประกาศ)
.

#DEK63 #TCAS63 #Portfolio #วิทยาศาสตร์ #สวทช #JSTP

Chill Chills

Chill Chills

Related post