fbpx

แพทย์มข. ประกาศแล้ว! เกณฑ์การรับรอบ 1 – 3 ในระบบ TCAS63 (อัพเดตแล้ว)

 แพทย์มข. ประกาศแล้ว! เกณฑ์การรับรอบ 1 – 3 ในระบบ TCAS63 (อัพเดตแล้ว)

อัพเดตล่าสุด – 7 ตุลาคม 2562

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศเกณฑ์การรับนักศึกษา คุณสมบัติ จำนวนการรับสมัครทั้ง 3 รอบ โดยการรับนักศึกษาในปี 2563 แพทย์มข.รับรอบ 1 Portfolio และรอบ 2 โควต้า เยอะมากๆ ครับ หากน้องจะไปหวังพึ่งรอบ 3 กสพท. น่าจะต้องเจอการแข่งขันที่สูงมากๆ ใครที่ยังไม่มีพอร์ต หรือไม่รู้จะเริ่มทำยังไง ลงเรียนคอร์ส TCASfolio เพื่อปั้นพอร์ตให้สอบติดได้นะครับ เพราะพี่น็อตได้ไกด์น้องๆ ไว้หมดแล้วว่าจะเข้าคณะแพทย์ต้องเตรียมผลงานยังไง ทำพอร์ตแบบไหน สำหรับโครงการแพทย์มข.ที่ประกาศรับออกมา มีดังนี้ครับ

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน จำนวนรับ 120 คน

 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) จำนวนรับ 44 คน
 • โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02) จำนวนรับ 76 คน

รอบที่ 2 การรับระบบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรับ 148 คน

 • โครงการการรับโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (001) จำนวนรับ 36 คน
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) จำนวนรับ 96 คน
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive) จำนวนรับ 16 คน

รอบที่ 3 การรับตรงทั่วประเทศ

 • โครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) จำนวนรับ 20 คน

.

เกณฑ์การรับสมัครเบื้องต้นในแต่ะละโครงการ

โครงการ MDX และ MD02 รอบ Portfolio

 • กำลังศึกษาชั้น ม.6
 • เกรด ม.4-ม.5 กลุ่มวิชา วิทย์ คณิต อังกฤษ ทั้งพื้นฐาน เพิ่มเติม แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 3.00

โครงการ 001 รอบโควต้า

 • กำลังศึกษา ม.6
 • ศึกษาอยู่ในทุกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด)
 • GPAX และ แต่ละกลุ่มวิชา วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 ของม.4-ม.5

โครงการ CPIRD รอบโควต้า

 • กำลังศึกษา ม.6
 • ศึกษาอยู่ในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตพื้นที่การรับ (12 จังหวัด)
 • GPAX และ แต่ละกลุ่มวิชา วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 ของม.4-ม.5-ม.6
 • บิดา มารดา ผู้ปกครอง มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัดที่กำหนด

โครงการ Inclusive รอบโควต้า

 • กำลังศึกษา ม.6
 • ศึกษาอยู่ในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตพื้นที่การรับ (12 จังหวัด)
 • GPAX และ แต่ละกลุ่มวิชา วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 ของม.4-ม.5-ม.6
 • บิดา มารดา ผู้ปกครอง มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัดที่กำหนด แต่ต้องอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ยกเว้น จังหวัดบึงกาฬ และหนองบัวลำภู มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเมืองได้

คลิกดูรายละเอียดประกาศแพทย์มข.63 เพิ่มเติมที่นี่– อัพเดตล่าสุด 7 ตุลาคม 62

Chill Chills

Chill Chills

Related post