fbpx

สาขาวิชาชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 สาขาวิชาชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

โดยรวมองค์ความรู้หลักจาก 7 สาขาวิชาเอก เป็นเพียงวิชาเอกเดียวนะครับ คือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (BSc Biological Science and Technology) และยังคงองค์ความรู้หลักเกี่ยวกับการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ประมง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ร่วมกับการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) เพื่อการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีรุ่นใหม่ให้เหมาะกับสังคมในศตวรรษที่ 21 นี้ พร้อมทุนฝึกงาน แลกเปลี่ยนและโอกาสเข้าเรียนในหลักสูตรสองปริญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

เรียนกี่ปี

 • 4 ปี

จบแล้วได้วุฒิอะไร

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี)
 • Bachelor of Science B.S. (Bioscience and Technology)

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • ความรู้หลักเกี่ยวกับการเกษตร
 • อุตสาหกรรมเกษตร ประมง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • การพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)

ค่าเทอมเท่าไหร่ ?

 • 45,700/เทอม

เรียนกี่หน่วยกิต

 • ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

จบแล้วทำงานอะไร

 • นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือที่เกี่ยวข้อง
 • นักบริหารจัดการหรือบูรณาการ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 

เรียนที่ไหน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

Chill Chills

Chill Chills

Related post