fbpx

EP.3 เหตุผลที่น้องส่วนใหญ่ไม่ยอมยื่นรอบพอร์ตฟอลิโอ

น้อง ม.6 หลายคน ชอบคิดไปก่อนแล้วว่า ตัวเองไม่มีผลงาน ไม่เหมาะสมที่จะยื่นรอบ Portfolio หลายคนยอมทิ้งรอบนี้ เพื่อที่จะไปอ่านหนังสืออย่างหนักหน่วง ซึ่งเป็นการทิ้งโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย

ลองฟังคำแนะนำจากพี่น็อตกันก่อน เราจะมีทางออกอย่างไรบ้าง ก่อนที่เสียโอกาสในรอบนี้ไปกับ
HELP ME! TCAS EP.3 เหตุผลที่น้องส่วนใหญ่ไม่ยอมยื่นรอบพอร์ตฟอลิโอ

Chill Chills

Chill Chills

Related post