fbpx

EP.2 วิธีเลือกผลงานใส่ Portfolio ในแต่ละคณะ

สำหรับน้องที่ยังไม่มั่นใจในผลงาน Portfolio ของตัวเอง วันนี้เรามาฟังพี่น็อต Live พูดคุยกันในหัวข้อ
“แต่ละคณะต้องใส่อะไรใน Portfolio บ้าง?”

เพื่อให้น้องๆ สามารถเลือกผลงานสำหรับแต่ละโครงการแต่คณะได้อย่างเหมาะสม และเข้าตากรรมการช่วยเพิ่มโอกาสสอบติด พี่น็อตจะมีเทคนิคเคล็ดลับอะไรมาฝากน้องๆ บ้าง ไปฟังกันได้เลย!!

Chill Chills

Chill Chills

Related post