fbpx

รับสมัครนักศึกษาผ่านโครงการ DII รุ่น 2 ได้งานทำตั้งแต่เริ่มเรียน

 รับสมัครนักศึกษาผ่านโครงการ DII รุ่น 2 ได้งานทำตั้งแต่เริ่มเรียน

หลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล
Digital Industry Integration : DII รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว !

เปิดรับสมัครแล้ว!! อนาคตD หลักสูตรD

หลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล
Digital Industry Integration : DII

เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง
ตั้งแต่เข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา
ได้งานตั้งแต่เริ่มเรียน แถมได้เงินระหว่างเรียนอีก
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2562

เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับ

 • เป็นหลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตที่มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทในกลุ่มเครืออุตสาหกรรมดิจิทัล
 • สร้างบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม
 • นักศึกษาผ่านการเรียนแบบบูรณาการระหว่างการเรียนเชิงทฤษฎีในมหาวิทยาลัย และเริ่มปฏิบัติงานจริงในบริษัทตั้งแต่ปี 2
 • ผู้เรียนเข้าสมัครเป็นพนักงานบริษัทตั้งแต่เข้าเรียน

ระหว่างโครงการจะได้เข้าร่วม Workshop กับ

 1. บริษัท เชียงใหม่ ลานนา บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด
 2. บริษัท สรณ สยาม จำกัด
 3. บริษัท อาร์ติซาน ดิจิตอล เอเชีย จำกัด
 4. บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด (PCC)
 5. บริษัท แอพแมน จำกัด
 6. บริษัท ไวซ ซอฟท์ จำกัด
 7. บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด :CWN
 8. บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นติ้ง จำกัด :CSP

รับสมัครวันสุดท้าย

30 กันยายน 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
 • สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือเทียบเท่า
 • GPA รวม 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.00 และเมื่อครบ 6 เทอม ต้องไม่น้อยกว่า 2.00 เช่นกัน
 • มีความสนใจด้านเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ดิจิทัล

วิธีการสมัคร

กรอกใบสมัครออนไลน์ สมัครโครงการคลิกที่นี่ หรือ สแกน QR Code ตามภาพ

ติดต่อสอบถาม/ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : https://www.facebook.com/dii.firstbatch
Facebook Group DII CAMT

**TCASter เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารให้น้องๆ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมค่ายใดๆ ทั้งสิ้นครับ

บทความที่ต้องอ่านต่อ

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

รวมข่าวค่ายทีกำลังเปิดรับสมัคร

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Camt Cmu

Chill Chills

Chill Chills

Related post