fbpx

แนะแนวอาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรอุตสาหการ

 แนะแนวอาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรอุตสาหการ

แนะแนวอาชีพ วิศวกรอุตสาหการ

วิศวกรอุตสาหการ คือ วิศวกรที่สร้างระบบต่างๆ เพราะพวกเราเน้นการศึกษาเรื่องระบบ เรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบที่พูดถึงนี้ไม่ได้จำเป็นที่จะอยู่แค่ในโรงงานเท่านั้น (ระบบผลิต – สายพาน, การวางตำแหน่งจุดต่างๆ ในโรงงาน ฯลฯ) แต่หมายถึงระบบที่อยู่ในธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจบริการ, ส่วนงานจัดการห่วงโซ่อุปทาน, ส่วนงานโลจิสติกส์/ขนส่ง ฯลฯ ซึ่งวิศวกรอุตสาหการก็สามารถเข้าไปทำงานได้ทั้งหมด

สิ่งที่วิศวกรอุตสาหการทำจะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียว นั่นคือ การเพิ่มผลิตผล (productivity) ของระบบนั้นๆ ให้สูงขึ้น

ทักษะ ความสามารถที่ต้องมี

  • ความเป็นผู้นำ ทักษะนี้ไม่ใช่แค่วิศวกรอุตสาหการเท่านั้น แต่เป็นทักษะที่วิศวกรทุกคนควรมี เพราะการเป็นวิศวกรคือการสร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อทดแทนสิ่งเดิม เราในฐานะวิศวกรก็ต้องใช้ความเป็นผู้นำเพื่อนำทีม นำองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลง
  • ความคิดสร้างสรรค์ เพราะเราต้องแก้ไขปัญหา ถึงแม้ว่าบางอย่างมันจะมีรูปแบบมาให้อยู่แล้ว แต่ก็มีบางอย่างเหมือนกันที่ต้องคิดขึ้นมาใหม่ๆ
  • ทักษะในการแก้ไขปัญหา ทักษะในการคิดวิเคราห์ปัญหาและการจัดระบบปัญหาให้ดี ซึ่งอันนี้ก็คิดว่าควรเป็นสิ่งที่วิศวกรโดยรวมต้องมี ไม่ใช่แค่วิศวกรอุตสาหการเท่านั้น
  • พื้นฐานความรู้ทางวิชาการ วิศวกรอุตสาหการจะต้องลงลึกความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ มากกว่าอื่นๆ และเน้นด้าน Operation Research

สิ่งที่อาชีพนี้ต้องทำ

  • วางแผนเรื่องทรัพยากรการผลิตเช่น วิศวกรอุตสาหการที่อยู่ในแผนกวางแผนการใช้ศักยภาพของโรงงาน ก็จะคิดวางแผนว่า จะใช้โรงงานนั้นๆ ผลิตสินค้าประเภทไหนบ้าง อย่างละเท่าไหร่ ให้ได้กำไรสูงสุด, ใช้คนทำงาน ใช้เครื่องจักรทำงาน วันละเท่าไหร่ สัปดาห์ละเท่าไหร, วางแผนการเปลี่ยนกะ การพัก การทำงานอย่างไร เป็นต้น
  • ดูระบบการผลิต เช่น การลดขั้นตอนการทำงาน การเพิ่มคุณภาพในงาน คอยสังเกต คอยดู ขั้นตอนการทำงานบางอย่างที่มันเสียเวลาโดยไม่จำเป็น คอยหาวิธีลดของเสียจากการผลิต

สถานที่ทำงาน

วิศวกรอุตสาหการก็จะทำงานอยู่ในแทบทุกประเภทธุรกิจ (ใหญ่ๆ) ไม่ว่าจะเป็นในโรงงาน ในซูเปอร์มาเก็ตก็มีระบบ เช่น ระบบแถวคอย ในสวนสนุก แม้กระทั่งระบบการศึกษาในโรงเรียน ระบบในโรงพยาบาล เป็นต้น

คุณค่าในอาชีพ

การเป็นวิศวกรอุตสาหการเราจะได้เจอโจทย์ใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงได้เรียนรู้ตลอดเวลา และเราสร้างผลกระทบต่อสังคมในรูปแบบของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ประหยัดไฟฟ้าในโรงงาน ประหยัดทรัพยากรการผลิต ลดของเสียที่ต้องทิ้งในกระบวนการผลิต

ในขณะที่ต้องแลกมาด้วยการต้องทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ และการต้องเตรียมตัวในสถานการณ์ตอนกลางคืน เพราะโรงงานต้องดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลอาชีพจาก ธุรกิจเพือสังคม a-chieve

บทความที่ต้องอ่านต่อ

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมข่าวค่ายทีกำลังเปิดรับสมัคร

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

อยากเพิ่มโอกาสติดวิศวะรอบ Portfolio อ่านบทความนี้

Chill Chills

Chill Chills

Related post