fbpx

เกณฑ์ใหม่แพทย์ศิริราช เพิ่มโอกาสเด็กสอวน. มีโควตาผู้จบป.ตรี โควตากีฬาและดนตรี

 เกณฑ์ใหม่แพทย์ศิริราช เพิ่มโอกาสเด็กสอวน. มีโควตาผู้จบป.ตรี โควตากีฬาและดนตรี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปรับเกณฑ์รับสมัครใหม่ เพิ่มโอกาสให้เด็กโอลิมปิกเหรียญเงิน สาขาดาราศาสตร์ มีโควตารับผู้จบป.ตรี มีโควตากีฬาและดนตรี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 รศ.นพ. รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า เกณฑ์รับนักศึกษาแพทย์ปี 2563 ปีนี้ จะมีความแตกต่างไปจากทุกปี โดยทางศิริราช ได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กหลากหลายกลุ่มมากขึ้น โดยใน TCAS รอบ 1 รอบ แฟ้มสะสมผลงาน หรือ portfolio ยังคงรับเด็กได้จากโครงการโอลิมปิกวิชาการ ทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ แต่เพิ่มอีก 2 สาขา คือ ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อวกาศ ซึ่งจะเป็นเด็กที่มีกลุ่มความเก่งทางคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ผ่านการฝึกฝนและมีความเชี่ยวชาญ อดทนในการเรียนแพทย์ จากเดิมรับ 4 คน ปี2563 รับเพิ่มเป็น 25 คน ซึ่งต้องเป็นเด็กที่ผ่านคัดเลือก หรือผ่านแข่งขันได้รับเหรียญรางวัล ทั้งทอง- เงิน โดยจะใช้แค่การสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

รศ.นพ. รุ่งนิรันดร์ กล่าวว่า ส่วนการรับนักเรียน ในการสอบ TCAS รอบ  2  หรือ รอบโควต้า  ครั้งนี้พิเศษกว่าทุกปี  จะมีการรับเด็ก ถึง 7 คน โดยนอกจากรับเด็กจากโครงการทุนมหิดล  1 คน แล้ว ยังเพิ่มโอกาสให้เด็กที่กีฬาเก่ง 22  ขนิด อาทิ กรีฑา แบดมินตัน ฟุตบอล  เป็นต้น และ ดนตรีเยี่ยม มีโอกาสศึกษาต่อแพทย์ แต่ต้องมีเกรดเฉลี่ยหรือ GPA 3.00  อีก 2 คน

รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ กล่าวว่า การรับนักเรียนที่เป็นเด็กกีฬาเก่ง ดนตรี เยี่ยม นี้ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเรียน เดิมศิริราชเคยมีการรับนักเรียนกลุ่มนี้มาเมื่อ4 ปีก่อน และไม่ต้องกังวลที่ผ่านมาเด็กกลุ่มนี้ก็สามารถเรียนจบแพทย์ได้ตามปกติ  จุดมุ่งหมายของการรับเด็กที่มาความหลากหลาย เพื่อให้ได้คนที่มีความตั้งใจเรียนแพทย์ และ อยากเป็นจริง เพราะคุณสมบัติของคนเป็นแพทย์ นอกจากความเก่งแล้ว ยังต้องมีความอดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบ  มีความเป้นผู้นำ ซื้อสัตย์ สุจริต

และจะมีการรับผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ มีคะแนน GPA 3.5 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแพทย์ การคัดเลือกจะพิจารณาจากคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะของ กสพท. ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยรับจำนวน 4 คน

“สาเหตุที่คณะเปิดรับผู้ที่จบปริญญาตรีแล้วมาเรียนต่อด้านการแพทย์ เพราะต้องการผู้ที่มีวุฒิภาวะ มีความมุ่งมั่นอยากเป็นแพทย์ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของคณะ ส่วนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและดนตรีนั้น ทางคณะเคยรับมาแล้วช่วงหนึ่ง แต่หยุดไป 4-5 ปี จึงได้นำเกณฑ์นี้กลับมาใช้อีก เพราะพบว่า ผู้มีความสามารถด้านกีฬาและดนตรี เป็นผู้ผ่านการฝึกฝน มีวินัยในตนเอง ซึ่งก็ไม่ต่างจากผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ และสามารถเรียนจบแพทย์” รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์กล่าวและว่า ส่วนการรับทีแคส รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันนั้น ใช้เกณฑ์ที่ กสพท.กำหนด รับจำนวน 260 คน โดยการสอบวิชาเฉพาะของ กสพท. จะเริ่มรับสมัคร 10 ต.ค.นี้

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก hfocus.org และ Thairath

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

Chill Chills

Chill Chills

Related post