fbpx

ประกาศแล้ว! แผนการรับนักศึกษา TCAS63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ครบทุกคณะ + ทุกรอบ)

 ประกาศแล้ว! แผนการรับนักศึกษา TCAS63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ครบทุกคณะ + ทุกรอบ)

คลิก มีบางสถาบันก็เริ่มทยอยประกาศแผนการรับเพิ่มเติมเช่นกัน วันนี้เป็นถึงคิวของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ประกาศแผนการรับ TCAS63 ออกมาแล้วครบทั้ง 5 รอบ รวมจำนวนรับราวๆ 4,000 ที่นั่ง เปิดรับใน 8 คณะในหลากหลายสาขา แต่ละสาขาเปิดรับในแต่ละรอบจำนวนเท่าไหร่บ้าง ติดตามได้ที่นี่เลยครับ

.

คณะที่เปิดรับ

  • ครุศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • วิทยาการจัดการ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การท่องเที่ยวและการบริการ
  • การเรือน
  • กฎหมายและการเมือง

.

http://entrance.dusit.ac.th

สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบของ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป > http://bit.ly/TCASterApp (อัพเดทข้อมูลอ้างอิงตามสถาบันประกาศ ช่วง ต.ค. เป็นต้นไป)

.

#TCAS63 #DEK63 #SDU63 #สวนดุสิต #แผนการรับ

Chill Chills

Chill Chills

Related post