fbpx

รับตรง63!! ICT นานาชาติมหิดล รอบ Portfolio เริ่มรับ 16 กันยานี้

 รับตรง63!! ICT นานาชาติมหิดล รอบ Portfolio เริ่มรับ 16 กันยานี้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2563 รอบ ICT รับตรงPortfolio รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562 รับสมัครวันสุดท้าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • แผนการศึกษา วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์คำนวณ
  • เกรดเฉลี่ยรวม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. Portfolio
  2. VDO แนะนำตนเองภาษาอังกษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  3. เรียงความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต

วันที่เปิดรับสมัคร/หมดเขตรับสมัคร

16 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

เสาร์ 16 พฤษจิกายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

พุธ 20 พฤษจิกายน 2562

กำหนดการส่งรายชื่อ Clearing House

จันทร์ 2 ธันวาคม 2562

เปิดภาคเรียน

ประมาณเดือน สิงหาคม 2563

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย สมัครคลิกเลย

ติดต่อสอบถาม/ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : https://www.facebook.com/ict.mahidol.university/
Website : ict.mahidol.ac.th

**TCASter เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารให้น้องๆ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมค่ายใดๆ ทั้งสิ้นครับ

บทความที่ต้องอ่านต่อ

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมข่าวค่ายทีกำลังเปิดรับสมัคร

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Faculty of ICT, Mahidol University

Chill Chills

Chill Chills

Related post