fbpx

SRU Rajabhat Camping 2020 รับสมัครนักศึกษาผ่านค่าย

 SRU Rajabhat Camping 2020 รับสมัครนักศึกษาผ่านค่าย

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโครงการ Rajabhat Camping 2019

ค่ายรับตรงสำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3

เอกสารที่ใช้ในการสมัครผ่ายระบบออนไลน์
– เอกสารแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน
– รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 หรือ 2 นิ้วก็ได้

ศึกษารายละเอียดการรับสมัครแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะที่สนใจจะศึกษาต่อให้ดี ว่ามีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไร เมื่อสมัครผ่านระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาหรือคณะที่สมัครได้ จึงควรตัดสินใจให้รอบคอบ

ต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หากมีการตรวจสอบและพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ ถือว่าสละสิทธิ์ทันที

น้องๆที่สมัครเข้าร่วมโครงการควรมีความตั้งใจจริงในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องจากในวันสุดท้ายของการร่วมทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และเมื่อประกาศผลสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ในระยะเวลาอันใกล้ทันที

– การเข้าร่วมโครงการ Rajabhat Camping 2019 ไม่มีค่าสมัคร น้อง ๆ ม.6 ทุกคนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมโครงการฟรี

– มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ภายในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน และต้องอยู่ร่วมกิจกรรมครบตามกำหนดเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้

– น้อง ๆ ม.6 ที่เข้าร่วมโครงการต้องนำเครื่องนอน เช่น หมอน ผ้าห่ม และอุปกรณ์อาบน้ำ เช่น สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว ซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัวมาเอง

– น้อง ๆ ม.6 ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอาหารเช้า กลางวัน และเย็น ตลอด 3 วัน 2 คืน โดยสามารถซื้อรับประทานได้ภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ส่วนอาหารว่างตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดเตรียมให้

– การสมัครเข้าร่วมโครงการ น้อง ๆ ม.6 ทุกคนจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเปิดช่องทางในการรับสมัครเท่านั้น ถึงแม้จะสมัครผ่านฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ก็ต้องกรอกข้อมูลสมัครผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยด้วย จึงจะถือว่าการสมัครเข้าร่วมโครงการ Rajabhat Camping 2019 สมบูรณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
 • GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จนเสร็จสิ้นโครงการ
 • เข้าสอบสัมภาษณ์และมีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  **หากมีผลงานหรือความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ สามารถนำหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์ได้

วิธีสมัคร สมัครผ่านระบบออนไลน์

คณะที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

รับสมัครวันสุดท้าย  15 กันยายน 2562

สมัครออนไลน์คลิกที่นี่

ดูสาขาที่เปิดรับสมัคร

ดูรายละเอียดโครงการ

ติดต่อสอบถาม/ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ http://camping.sru.ac.th/home.php
Facebook https://www.facebook.com/sruthailand/

บทความที่ต้องอ่านต่อ

รวมข่าวค่ายทีกำลังเปิดรับสมัคร

TCASfolio เรียนทำพอร์ตฟอลิโอออนไลน์ เตรียมพร้อมยื่น TCAS รอบ1 Portfolio

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

อยากเพิ่มโอกาสติดรอบ Portfolio อ่านบทความนี้

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Chill Chills

Chill Chills

Related post