fbpx

รวม 37 Website มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วไทย (ทั้งร่วมและไม่ร่วม TCAS)

 รวม 37 Website มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วไทย (ทั้งร่วมและไม่ร่วม TCAS)

.

สวัสดีครับ .. ใกล้เปิดรับสมัครเพื่อนๆ ประจำปีการศึกษา 2563 แล้วนะครับ พี่ Buddy TCASter ได้รวบรวม 37 website มหาวิทยาลัยราชภัฏมาให้เพื่อนๆที่สนใจ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารการรับสมัครสำคัญอย่าลืมติดตาม ม. ที่สนใจอยู่เป็นประจำนะครับ รายละเอียดทั้งหมดติดตามได้ที่นี่เลยจ้า

.

สถาบันที่ตั้งอยู่ในภาคกลางและปริมณฑล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : คลิก  (กำลังปรับปรุง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : คลิก

.

สถาบันที่ตั้งอยู่ในภาคอีสาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ : คลิก (กำลังปรับปรุง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : คลิก (กำลังปรับปรุง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย : คลิก (กำลังปรับปรุง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : คลิก

.

สถาบันที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : คลิก

.

สถาบันที่ตั้งอยู่ในภาคใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : คลิก

.

สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบของ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter  (อัพเดทข้อมูลอ้างอิงตามสถาบันประกาศ ช่วง ก.ย. เป็นต้นไป)

.

#DEK63 #TCAS63 #รับตรง63 #ราชภัฏ #มรภ #webiste #เว็บไซต์

Chill Chills

Chill Chills

Related post