fbpx

ใช้ยื่น TCAS รอบพอร์ตได้! มทส. จัดสอบ Advanced Placement Test

 ใช้ยื่น TCAS รอบพอร์ตได้! มทส. จัดสอบ Advanced Placement Test

 

.

สวัสดีครับ .. เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสร้างผลงานยื่นในรอบพอร์ตเพื่อสมัครเรียน มทส. ยังพอมีหวังนะครับ เพราะตอนนี้ทางสถาบันได้จัดสอบวัดระดับความสามารถ (Advanced Placement Test) ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ถ้าเพื่อนๆคนไหนทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถใช้ยื่นสมัครรอบพอร์ต (ุ6 สำนักวิชา มทส.) ได้เลยครับ

.

.

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สมัครสอบวัดระดับความสามารถ (Advanced Placement Test) ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

เปิดสอบ 4 วิชา 

 • วิชาฟิสิกส์
 • วิชาเคมี
 • วิชาชีววิทยา
 • วิชาแคลคูลัส

ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (หนึ่งภาคการศึกษา)

.

รายละเอียดทั่วไป

 • ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละวิชา จะได้รับรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  กรณีผู้ที่มีคะแนนสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน เงินรางวัลดังกล่าวจะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนผู้ได้รับรางวัล
 • ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตร
 • ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์และมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร TCAS สามารถนำคะแนนดังกล่าวยื่นเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ได้

.

กำหนดการสอบ

จัดสอบวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามสอบ 4 จังหวัด ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 2. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
 3. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 4. โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครสอบได้ที่ http://aptest.sut.ac.th/
เปิดรับสมัคร 16 กันยายน – 11 ตุลาคม 2562

.

ขอบคุณข้อมูล : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบของ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป > http://bit.ly/TCASterApp (อัพเดทข้อมูลอ้างอิงตามสถาบันประกาศ ช่วง ต.ค. เป็นต้นไป)

.

#TCAS63 #DEK63 #SUT #มทส #TEST #ยื่นพอร์ต #Portfolio

Chill Chills

Chill Chills

Related post