fbpx

ชวนน้องๆ อายุ 13-19 ปี คว้าโอกาสเยือน NASA พร้อมทุนการศึกษาไม่ผูกมัด

 ชวนน้องๆ อายุ 13-19 ปี คว้าโอกาสเยือน NASA พร้อมทุนการศึกษาไม่ผูกมัด

ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี 3

ประจำปีการศึกษา 2019

ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยถูกก่อตั้งขึ้นโดยคำแนะนำของผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยหลังจากนิทรรศการอวกาศนาซาที่จัดขึ้นในประเทศไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในปี พ.ศ.2557 – พ.ศ.2558​

ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาและศูนย์ข้อมูลนาซาจึงอนุมัติแนวทางการจัดตั้งทุนการศึกษาและได้รับความช่วยเหลือในการดำเนินการเป็นครั้งแรกด้วยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทย โดยการบริหารงานของบริษัท ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารงานให้แก่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐและศูนย์ข้อมูลนาซาประจำประเทศไทย​

วัตถุประสงค์ของทุนการศึกษานี้เพื่อรณรงค์ให้วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ การสร้างประดิษฐ์กรรมในไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้นและกลายเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวันของคนไทย เฉกเช่นเดียวกับวัฒนธรรมด้านการทำอาหารและกิจกรรมบันเทิง

รายละเอียดทุนการศึกษา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 4 คนสุดท้ายจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนในการเดินทางไป US Space Camp ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 – 5 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นเวลา 10 วัน ณ ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เมืองฮันต์สวิลล์ รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา

โดยทุนการศึกษาที่ได้รับครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ค่าเล่าเรียนทั้งหมดที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา
  • ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าอาหารทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา
  • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพมหานคร – สหรัฐอเมริกา
  • ค่าดำเนินการวีซ่าสหรัฐอเมริกา
  • ประกันการเดินทาง
  • NASA Flight suit

นอกจากนี้ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 2 อันดับแรกในรอบที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษาเรียนในระดับปริญญาตรีในคณะใดก็ได้ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยทุนดังกล่าวที่ได้รับ ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

รับสมัครวันสุดท้าย

20 ตุลาคม 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สัญชาติไทย
  • อายุระหว่าง 13-19 ปี ในวันสอบ (3 พฤศจิกายน 2562)

รูปแบบการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา

การสอบคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 เป็นการสอบวัดความถนัดด้านอวกาศ (SCAT – Space Camp Aptitude Test) ข้อสอบเป็นปรนัย 100 ข้อ (ข้อสอบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ) ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง และคัดเลือก 21 คนที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้เข้าร่วมในการแข่งขันรอบที่ 2

รอบที่ 2 เป็นการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ (STEM Camp) เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 3 คนที่จะได้รับทุนเต็มจำนวนไปเรียนที่ US Space Camp เป็นเวลา 10 วัน ณ ศูนย์ อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เมืองฮันต์สวิลล์ รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา

​หมายเหตุ

คำถามที่ใช้ในการสอบมีเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาตรรกวิทยา เรขาคณิต คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ความรู้ประวัติศาสตร์ และ การแก้โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อสอบที่ได้รับการตรวจอนุมัติจากศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐและศูนย์ข้อมูลข่าวสารนาซา

ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ผู้สมัครที่คะแนนเท่ากันจะต้องผ่านการสัมภาษณ์กับผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และการตัดสินของผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาถือเป็นที่สิ้นสุด

วันเวลาและสถานที่ดำเนินการสอบ

กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง​

ประกาศผลสอบ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผ่านทาง www.spacecampthailand.com

สมัครสอบชิงทุนคลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม/ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : https://www.facebook.com/Spacecampthailand/

**TCASter เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารให้น้องๆ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมค่ายใดๆ ทั้งสิ้นครับ

บทความที่ต้องอ่านต่อ

4 STEP ! พลิกโฉมคนไม่มีผลงาน ให้มีผลงานทันยื่นรอบ1 Portfolio

รวมข่าวค่ายทีกำลังเปิดรับสมัคร

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

กำหนดการสอบ CU-TEP อีก 8 ครั้ง ประจำปี 2562

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Spacecamp Thailand

Chill Chills

Chill Chills

Related post