fbpx

เตรียมเงินให้พร้อม สำรวจค่าสมัคร TCAS63

 เตรียมเงินให้พร้อม สำรวจค่าสมัคร TCAS63

จะสอบเข้ามหา’ลัยทั้งที จะสอบแต่ละรอบต้องใช้เงินเท่าไหร่บ้าง ไปดูกันเลยครับ

ค่าใช้จ่ายในส่วนของระบบ TCAS

ค่าสมัครรอบ 1 Portfolio อยู่ที่ 200-800 บาท

ในรอบนี้ เนื่องจากน้องสามารถสมัครยื่นพอร์ตกี่โครงการ กี่มหาวิทยาลัยก็ได้ แต่แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะกำหนดค่าสมัครเอาไว้ โดยจะอยู่ที่โครงการละประมาณ 200-800 บาท หากน้องสมัครยื่นเยอะ ก็จะต้องจ่ายในรอบนี้เยอะหน่อยครับ

และค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งที่จะรวมอยู่ในรอบนี้ด้วย คือค่าสมัครสอบสำหรับโครงการที่ใช้การยื่นคะแนนสอบพิเศษ เช่น CU-TEP / TU-GET / IELTS / TOEFL / SWU-SET ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายการสอบจะอยู่ที่วิชาละ 500-6900 บาท จะมากจะน้อย ขึ้นอยู่กับโครงการที่น้องเลือกสมัคร และวิชาที่น้องเลือกสอบเลย

ค่าสมัครรอบ 2 โควตา อยู่ที่ 200-600 บาท

รอบนี้จะเป็นรอบที่ใช้ความสามารถพิเศษ หรือโควตาพื้นที่เข้าสู้ ซึ่งจะเป็นรอบที่น้องสมัครกี่ที่ก็ได้เช่นเดียวกับรอบ 1 portfolio แต่ละโครงการจะมีค่าสมัครอยู่ที่โครงการละประมาณ 200-600 บาท

แต่เกณฑ์ในรอบนี้อาจมีการดึงเกณฑ์คะแนนมาใช้หลากหลายกว่า ทั้ง GAT-PAT / 9 วิชาสามัญ คะแนนสอบพิเศษอื่นๆ อาจอยู่ในเกณฑ์ของรอบนี้ได้หมด

ค่าสมัครรอบ 3 รับตรงร่วม อันดับละ 100 บาท + ค่าบริการ 50 บาท

ในรอบนี้ถ้าน้องเลือกเต็มที่เลย 6 อันดับ ก็จะเสียสูงสุดอยู่ที่ 650 บาทสำหรับการสมัครกับระบบ TCAS และการใช้คะแนนสอบจะไม่มีในส่วนของการสอบพิเศษเช่น คะแนน CU-TEP TU-GET จะไม่ถูกนำมาใช้ในรอบนี้ครับ

ค่าสมัครรอบ 4 Admission อันดับแรก 150 บาท อันดับถัดไปบวกเพิ่มอันดับละ 50 บาท

รวมแล้วหากน้องเลือก 4 อันดับเต็มที่ น้องจะต้องจ่ายทั้งหมด = 150+50+50+50 = 300 บาท

โดยในรอบนี้จะมีเกณฑ์คะแนนค่อนข้างตายตัว เพราะใช้สัดส่วนของ GPAX + ONET + GAT/PAT เท่านั้น เท่ากับในส่วนของค่าสมัครสอบเสียแค่ GAT/PAT วิชาละ 140 บาท

ค่าสมัครรอบ 5 รับตรงอิสระ อยู่ที่ 200-800 บาท

รอบนี้เก็บตกน้องๆ ที่ยังไม่ติดรอบก่อนหน้า หรือติดแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นที่พอใจ ซึ่งเกณฑ์ในรอบนี้จะดึงคะแนนทุกส่วนมาใช้ ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยเลยว่าเค้าจะใช้เกณฑ์อะไร และกำหนดค่าสมัครสัมภาษณ์เท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายในส่วนของการสมัครสอบ

เกณฑ์คะแนนที่แต่ละรอบจะหยิบมาคัดเลือกน้องมีดังนี้

 • GPAX หรือ เกรดเฉลี่ย = ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • GAT/PAT = วิชาละ 140 บาท
 • 9 วิชาสามัญ = วิชาละ 100 บาท
 • O-NET = ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • วิชาเฉพาะแพทย์ = 800 บาท
 • วิชาเฉพาะอื่นๆ = ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนด
 • สอบสัมภาษณ์ = ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนด
 • IELTS = 6900 บาท
 • TOEFL ประมาณ 6200 บาท
 • CU-TEP = 900 บาท
 • TU-GET = 500 หรือ 700 บาท
 • SWU-SET = 500 หรือ 600 บาท
 • SAT ประมาณ 3000 บาท
 • CU-AAT = 1300 บาท
 • CU-ATS = 1000 บาท
 • BMAT = 6700 บาท

บทความที่ต้องอ่านต่อ

รวมข่าวค่ายทีกำลังเปิดรับสมัคร

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ทริคแบ่งสัดส่วนในการอ่านหนังสือแต่ละวิชา

อยากเพิ่มโอกาสติดรอบ Portfolio อ่านบทความนี้

Chill Chills

Chill Chills

Related post