fbpx

เตรียมพอร์ตไว้! รวม ตย. โครงการที่มีคำว่า ”คุณธรรม + จริยธรรม” TCAS63

 เตรียมพอร์ตไว้! รวม ตย. โครงการที่มีคำว่า ”คุณธรรม + จริยธรรม” TCAS63

ต้องเคยได้รับรางวัล … , ต้องเป็นที่ยอมรับของ … หรือ ได้ผ่านการรับรองจาก … เป็นต้น ผลงานประเภทนี้ไม่สามารถสร้างได้ในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อนๆ ม.4 ม.5 ควรเตรียมตัวกันไว้นะครับ

.

ส่วน TCAS62 ปีที่ผ่านมามีสถาบันไหนเปิดรับกันบ้าง ติดตามได้ที่นี่เลยครับ

.

รวม ตัวอย่างโครงการที่มีคำว่า ‘’คุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญ’’

.

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
ม.เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) : https://is.gd/4Crdy9
.
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และบำเพ็ญประโยชน์ (มฟล.) : https://is.gd/9aV8kO
.
โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม (คณะวัฒนธรรมศาสตร์)
ม.มหาสารคาม : https://is.gd/c0vaGj
.
โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง
ม.บูรพา : https://is.gd/ywDHsN
.
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
ม.สงขลานครินทร์ : https://is.gd/Bv3Kjt
.
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์
ม.ขอนแก่น : https://is.gd/pUlSlp
.
โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
ม.ทักษิณ : https://is.gd/lVvYSL
.
โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
ม.เทคโนโลยีสุรนารี : https://bit.ly/2KGgzyp
.
*อ้างอิง TCAS62 โปรดติดตามข้อมูล TCAS63
เพราะข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในบางส่วน
.
สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบของ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter (อัพเดทข้อมูลอ้างอิงตามสถาบันประกาศ ช่วง ก.ย. เป็นต้นไป)
.
#DEK63 #TCAS63 #ทปอ #portfolio #พอร์ต #คุณธรรม #จริยธรรม

Chill Chills

Chill Chills

Related post