fbpx

สาขาไหนแข่งขันสูงสุด? ใน TCAS62 รอบ3 รอบ4 ม.ธรรมศาสตร์

 สาขาไหนแข่งขันสูงสุด? ใน TCAS62 รอบ3 รอบ4 ม.ธรรมศาสตร์

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. ได้เปิดเผยจำนวนนักศึกษาเข้าสมัครสอบ และอัตราการแข่งขันในรอบ TCAS62 รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) และ TCAS62 รอบ 4 (Admission)

แต่ในการนำมาคิดคำนวณครั้งนี้ ภายหลังมีการปรับเปลี่ยนจำนวนรับสมัคร อย่างไร น้องๆ ลองนำข้อมูลกลับไปตรวจสอบสำหรับคณะที่น้องๆ ใฝ่ฝันกันอีกครั้งครับ

.

10 อันดับสาขาที่มีการแข่งขันสูงสุด ในรอบ 3 ปีการศึกษา 2562

อันดับ 1 สาขาเทคนิคการแพทย์

อันดับ 2 สาขากายภาพบำบัด

อันดับ 3 สาขาภาษาญี่ปุ่น (สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น)

อันดับ 4 สาขารังสีเทคนิค

อันดับ 5 สาขาภาษาศาสตร์

อันดับ 6 สาขาพยาบาลศาสตร์

อันดับ 7 สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

อันดับ 8 สาขาพยาบาลศาสตร์ (รับทุน)

อันดับ 9 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

อันดับ 10 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

.

10 อันดับสาขาที่มีการแข่งขันสูงสุด ในรอบ 4 ปีการศึกษา 2562

อันดับ 1 สาขาบริหารธุรกิจ

อันดับ 2 สาขาบัญชี

อันดับ 3 สาขาภาษาอังกฤษ

อันดับ 4 สาขาเศรษฐศาสตร์

อันดับ 5 สาขาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ)

อันดับ 6 สาขารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ)

อันดับ 7 สาขาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ)

อันดับ 8 สาขาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โครงการพิเศษ)

อันดับ 9 สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)

อันดับ 10 สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

.

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ.

Chill Chills

Chill Chills

Related post