fbpx

รับตรงคณะเภสัชศาสตร์(นานาชาติ) ม.ขอนแก่น

 รับตรงคณะเภสัชศาสตร์(นานาชาติ) ม.ขอนแก่น

น้องๆ คนไหนอยากเป็นเด็กสายอินเตอร์ อยากเรียนสายนานาชาติ และได้เป็นหนุ่มสาวเภสัชบ้างยกมือขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 10 ที่นั่ง และจะหมดเขตรับสมัครวันนี้แล้วครับ น้องคนไหนยังไม่มีที่เรียน ตั้งใจอยากซิ่ว ลองนำตัวเลือกนี้ไปพิจารณากันอีกรอบหนึ่ง นี่อาจเป็นที่ที่ใช่สำหรับน้อง และทำให้น้องไม่ต้องรอสอบไปอีก 1 ปี และสำหรับค่าเทอมนานาชาติของเภสัชม.ขอนแก่นนั้น พี่คิดว่าไม่ได้แพงเลย ลองนำไปเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งกันดูนะครับ

วันหมดเขตรับสมัคร

2 กรกฎาคม 2562

คุณสมบัติเบื้องต้น คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  1. สำเร็จการศึกษาระดับม.ปลาย  หรือเทียบเท่า
  2. เกรดเฉลี่ย (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00
เกณฑ์การคัดเลือก
  • ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ (7 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) **คะแนนเคมี และชีววิทยา ต้องได้คะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 **คะแนนวิชาภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
  • ใช้คะแนน PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด (ไม่กำหนดขั้นต่ำ)
ช่องทางรับสมัคร
  1. ผ่านระบบออนไลน์ คลิก
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

1000 บาท

จำนวนที่รับ

10 คน

ติดต่อสอบถาม

งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail: [email protected]

Facebook: www.facebook.com/KKUAdmissionsOfficial

เบอร์โทรศัพท์ (ในเวลาราชการ) 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

ขอบคุณที่มาข่าวจาก admissions.kku

Chill Chills

Chill Chills

Related post